Centrum för samhällsorientering
i Stockholms län
01
Introduktion och hälsa
Varför du ska gå den här kursen
02
Myndigheter och kommuner
Du får lära dig om svensk historia, kultur och system
03
Arbete och utbildning
Du får kunskap om dina möjligheter
04
Demokrati och delaktighet
Du får lära dig om demokrati i praktiken
05
Familj och leva i Sverige
Du får lära dig om lagar och regler kring familj och relationer
Avslutning
Utvärdering och fortsatt lärande

Kontakt

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Mail: infosam@stockholm.se
Tfn: 08-508 35 443

Boken om Sverige

icon_om_sverigeHämta boken ‘Om Sverige’ (Svenska)


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443