Centrum för samhällsorientering
i Stockholms län
01
Introduktion och hälsa
Varför du ska gå den här kursen
02
Myndigheter och kommuner
Du får lära dig om svensk historia, kultur och system
03
Arbete och utbildning
Du får kunskap om dina möjligheter
04
Demokrati och delaktighet
Du får lära dig om demokrati i praktiken
05
Familj och leva i Sverige
Du får lära dig om lagar och regler kring familj och relationer
Avslutning
Utvärdering och fortsatt lärande

Kontakt

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Hornsgatan 124, plan 4
117 28 Stockholm

infosam@stockholm.se
Tfn: 08-508 35 443

Kurser

Se pågående och kommande kurser

Logga in och anmäl via Yongsystemet

Boken om Sverige

icon_om_sverigeHämta boken ‘Om Sverige’ (Svenska)

Bloggen

blogg
Värdegrunden och den liberala demokratin
2016-04-04

På fortbildningen för kommunikatörer den 1/4 träffade Centret Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik vid Södertörns Högskola. Under temat demokrati och delaktighet höll Lovisa Bergdahl en fortbildning om värdegrund, demokrati och utbildning.


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443