Centrum för samhällsorientering
i Stockholms län
01
Introduktion och hälsa
Varför du ska gå den här kursen
02
Myndigheter och kommuner
Du får lära dig om svensk historia, kultur och system
03
Arbete och utbildning
Du får kunskap om dina möjligheter
04
Demokrati och delaktighet
Du får lära dig om demokrati i praktiken
05
Familj och leva i Sverige
Du får lära dig om lagar och regler kring familj och relationer
Avslutning
Utvärdering och fortsatt lärande

Kontakt

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Hornsgatan 124, plan 4
117 28 Stockholm

infosam@stockholm.se
Tfn: 08-508 35 443

Kurser

Se pågående och kommande kurser

Logga in och anmäl via Yongsystemet

Starta kursen

Boken om Sverige

icon_om_sverigeHämta boken ‘Om Sverige’ (Svenska)
2016-05-27

Konferensen på temat värdegrund och hälsa blev lyckad och vi samlade ca 100 deltagare från länet och olika regioner i landet. Det pågår nu ett arbete för att ta fram ett förslag till implementering av hälsoprojektet Samverkan hälsa i ordinarie verksamhet. För Er som inte kunde delta men vill veta mer om innehållet kommer här en sammanställning av dagens höjdpunkter,...


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443