آشنایی و سلامت

 

به دوره آموزشی جهت‌یابی در جامعه خوش آمدید، دوره‌ای برای شما که بتازه‌گی به سوئد آمده‌ و مایل به دریافت آگاهی‌های بیشتر پیرامون تاریخ، مردم سالاری و نظام حاکم بر جامعه سوئد می‌باشید. این دوره آموزشی به زبان مادری شما ارائه می‌گردد و ۷۲ ساعت، بین ۲ تا ۶ هفته، به درازا می‌کشد


در این دوره شما این امکان را می‌یابید که از طریق مباحثات، مطالب آموزشی ارائه شده از سوی مربی و تمرینات عملی، به تجربیات شخصی خود و اینکه چگونه شما می‌توانید در امور جاری در جامعه سوئد سهیم شوید، بیاندیشید


این دوره آموزشی از سوی یک مربی با تجربه که دارای تحصیلات مرتبط با امر تدریس و همچنین علوم اجتماعی بوده و به زبان مادری شما گفتگو می‌کند، اداره می‌شود.


سلامت: در آغاز این دوره به شما امکان داده می‌شود تا درباره تندرستی و عواملی که تندرستی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، گفتگو نمایید. در اینجا همچنین آگاهی‌هایی عملی درباره اقداماتی که خود شما می‌توانید برای بهبود سلامتی خود انجام دهید، در اختیارتان قرارداده می‌شود. بخش مربوط به سلامتی توسط یک مربی سلامتی که دارای تحصیلات در زمینه بهداشت و درمان می‌باشد، ارائه می‌گردد


اتاق دموکراتیک: این آموزش براساس گفتگو و تفکر بنا گردیده است. گفتگو مبنای توسعه و تغییر در یک جامعه مردم سالار می‌باشد. برای برقرای گفتگو، نیاز به مکانی است که انسان‌ها بتوانند در آنجا بدون ترس با یکدیگر ملاقات نموده و بحث کنند. دوره جهت‌یابی در جامعه یک چنین مکانی است


            چه عواملی بر روی سلامتی تاثیر می‌گذارند؟•

من چگونه می‌توانم با تجربیات و رای خود کمک کنم؟•

وظایف و حقوق من در این کشور جدید چیست؟•


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443