01
Hordhaca iyo caafimaadka
Maxaad u qaadanaysaa koorsadan
02
Xarumaha dowlada iyo dawladahoose
Waxaad baran doontaa taariikhda Swiidhishka, dhaqanka iyo nidaamka
03
Shaqo iyo Waxbarasho
Waxaad heli doontaa aqoon ku sabsan fursadahaaga
04
Dimuquraadiyada iyo ka qeyb qaadashada
Waxaad baran doontaa ku dhaqanka dimiquraadiyada
05
Qoyska iyo nolosha Swiidhan
Waxaad baran doontaa xeerarka iyo shuruucda ku shaqada leh qoyska iyo xidhiidhka
Gunaanadka
Qiimeynta iyo waxbarashada sii socota

Kontakt

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Mail: infosam@stockholm.se,
Tfn: 08-508 35 443

Ku Saabsan Iswiidan

icon_om_sverigeHämta boken om Sverige (somaali)


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443