Hordhaca iyo caafimaadka


Ku soo dhawow waxbarashada jiheynta bulshada; koorso loogu talo galay qofka ku cusub Swiidhan ee raba inuu helo aqoon dheeraad ah oo ku sabsan taariikhda bulshada Swiidhishka, dimuquraadiyada iyo nidaamka. Koorsada waxa lagu bixiyaa luqada hooyo iyada oo uu dhererkeedu yahay 72 saacadoo, inta u dhaxeysa 2-6 todobaad.


Koorsadan waxaad ka helaysaa fursad aad dib ugu eegto khibradaada iyo sida aad uga qeyb qaadanayso bulshada Swiidhishka taas oo lagu sameynaayo wada hadlaayo, cashar la qaadanaayo ama tabobar la sameynaayo.

Waxbarashada waxa hogaaminaaya xidhiidhiye leh aqoon habka dadka wax loo baro iyo aqoonta bulshada iyo khibrad iyagoo ku hadla luqada hooyo.

Caafimaadka: Bilowga koorsada waxaad helaysaa fursad aad kaga hadasho caafimaadka iyo arimaha saameynta ku leh caafimaadka. Halkan waxa kale oo lagu siinayaa aqoon wax ku ool ah oo ku sabsan waxa aad adigu sameyn karto si aad kor ugu qaado caafimaadkaaga. Qeybta caafimaadka waxa sameynaaya xidhiidhiye caafimaadka oo leh aqoon ku sabsan caafimaadka iyo daryeelka bukaan socodka.

Qolka dimuquraadiyada: Waxbarashadu waxay ku salaysan tahay wada hadal iyo dib u jaleecid. Wada hadalka ayaa sal u ah horumarka iyo isbedelka bulsho dimiquraadi ah. Si uuwadahadal u yimaado ayaa loo baahan yahay goob ay dadku ku kulmaan oo ay kaga wada hadlaan iyagoo aan baqdin qabin. Waxbarashada jihenta bulshada ayaa ah goob sidaas oo kale ah.
•Arimahee ayaa saameyn ku leh caafimaadka?

•Sidee ayaa ugaga qeyb qaadan karaa aniga khibradeyda iyo codkeyga?

•Waa maxay masuuliyadeyda iyo xuquuqdeyda wadanka cusubi?


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443