Innehåll och upplägg

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige och har eller kommer att få en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Kursen är även för anhöriginvandrare som har anmälts till kursen av kommunen. Läs mer om den målgruppen här.

Kursen ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du kommer att lära dig mer om hur du blir delaktig i det svenska samhället genom diskussion och dialog. Du får chansen att reflektera och tänka på vad du har med dig från ditt hemland och hur du kan använda dina erfarenheter och kunskap på bästa sätt i ditt nya samhälle. Ämnen som diskuteras är: hälsa, kultur, värdegrund, barnuppfostran, demokrati etc. Det ingår oftast även studiebesök i varje kurs.

Kursen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk och samhällsvetenskaplig utbildning och erfarenhet som talar dit modersmålet.


Kursplan

Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138, 2013:158) och 2017:596 är att deltagarna ska utveckla kunskap om:

•  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
•  den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
•  hur samhället är organiserat
•  strong>praktiskt vardagsliv

 

Kursplanen består av 4 delar:

 

Del 1 Del 1: Ny i Sverige
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige

Del2 Del 2: Arbete och utbildning
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Del3 Del 3: Demokrati
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att påverka i Sverige

 

Del4 Del 4: Barn och familj
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Att åldras i Sverige

 


 

Upplägg

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län har följande upplägg på kurserna:

Lågintensiv: 4 halvdagar/veckan i 5 veckor + 1 vecka hälsa (måndag till torsdag)

Extra lågintensiv: 2 gånger/veckan i 10 veckor + 2 veckor hälsa (bestäms utifrån behov)

Intensiv heldag: 6 timmar/dag i 2 veckor + 2 dagar hälsa (måndag till fredag)

Det finns även möjlighet att erbjuda kvälls- och helgkurser.

För de flesta kurser behövs ett underlag på minst åtta personer i samma språkgrupp och med samma önskemål om upplägg. De flesta kurser har lågintensivt upplägg för närvarande.


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443