Ny i Sverige

Nedan kan du se olika filmsnuttar på flera språk som Arbetsförmedlingen har tagit fram. De tar bland annat tar upp ekonomisk ersättning, vägen till jobb och boende för dig som är ny och har rätt till särskilda etableringsinsatser.

 

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443