Fortbildning – ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Efter sommaruppehåll med fortbildningarna i juli för samhälls- och hälsokommunikatörer, är vi nu igång igen efter sommaren. Fredagen den 25:e augusti ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en fortbildning om ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Denna gång hade vi även representanter från Länsstyrelsen i Stockholm, Lidingö kommun och Värmdö kommun på plats under…

Läs mer »

Fortbildning – Starta eget

Fortbildningen för samhällskommunikatörerna i juni hade fokus på att starta företag. Under förmiddagen fanns arbetsförmedlarna Kristina Gedeborg och Ayse Andersson från Arbetsförmedlingen på plats. De berättade mer om att starta eget och hur Arbetsförmedlingen kan hjälpa nyanlända med detta. I Stockholm finns starta eget kurs på arabiska och på persiska, informationsmöten arrangeras med tolk och…

Läs mer »

Fortbildning – Larmnummer och kortutbildade

Fortbildningen den 19 maj handlade dels om larmnummer och dels om kortutbildade. Vi fick möjlighet att ha fortbildningen i SOS Alarms lokaler, i ett rum cirka 30 våningar ned med utsikt över själva larmcentralen. Där fick vi förklarat av Anders Klarström på SOS Alarm om hur det går till när ett samtal kommer in till…

Läs mer »

Fortbildning – Bostad

Den 28 april ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en fortbildning för samhällskommunikatörer med tema bostad. Två föresläsare fanns på plats, Olof Molund som är utvecklingsledare inom integration på Länsstyrelsen samt Sara Rafiq som är bostadskonsulent på Järfällahus. Vi lärde oss mer om vad Länsstyrelsens roll är i nyanländas bosättning, så som att verka…

Läs mer »

Fortbildning – Utbildning för vuxna

Under fortbildningen som Centrum för samhällsorientering arrangerade i mars, var det fokus på utbildning för vuxna. Samhällskommunikatörerna i Stockholms län fick fördjupad kunskap om utbildning av Per-Anders Stenson & Merith Boman som är handläggare och utredare av bedömning av utländsk utbildning på UHR (Universitets- och högskolerådet) samt av Katarina Stiessel Fonseca, samordnare på SFX (Svenska…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443