Centrum för samhällsorientering
i Stockholms län

Fortbildning – Larmnummer och kortutbildade

Fortbildningen den 19 maj handlade dels om larmnummer och dels om kortutbildade. Vi fick möjlighet att ha fortbildningen i SOS Alarms lokaler, i ett rum cirka 30 våningar ned med utsikt över själva larmcentralen. Där fick vi förklarat av Anders Klarström på SOS Alarm om hur det går till när ett samtal kommer in till…

Läs mer »

Fortbildning – Bostad

Den 28 april ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en fortbildning för samhällskommunikatörer med tema bostad. Två föresläsare fanns på plats, Olof Molund som är utvecklingsledare inom integration på Länsstyrelsen samt Sara Rafiq som är bostadskonsulent på Järfällahus. Vi lärde oss mer om vad Länsstyrelsens roll är i nyanländas bosättning, så som att verka…

Läs mer »

Fortbildning – Utbildning för vuxna

Under fortbildningen som Centrum för samhällsorientering arrangerade i mars, var det fokus på utbildning för vuxna. Samhällskommunikatörerna i Stockholms län fick fördjupad kunskap om utbildning av Per-Anders Stenson & Merith Boman som är handläggare och utredare av bedömning av utländsk utbildning på UHR (Universitets- och högskolerådet) samt av Katarina Stiessel Fonseca, samordnare på SFX (Svenska…

Läs mer »

Fortbildning – Unga och internet

Temat för fortbildningen den 24 februari var unga och internet, då Centrum för samhällsorientering bjöd in samhällskommunikatörerna i Stockholms län på fortbildning. Föreläsare var Maria Dufva som arbetar som kriminolog och medlare i Värmdö kommun. I det sista blocket i samhällsorienteringskursen – barn och familj, lär sig deltagarna mer om bland annat föräldrarollen, synen på…

Läs mer »

Fortbildning – familj och relationer

Under årets första fortbildning för samhällskommunikatörerna den 20/1 ordnade Centrum för samhällsorientering en fortbildning på tema Familj och relationer. Under en heldag fick samhällskommunikatörerna fördjupad kunskap av förläsare från Origo, ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, samt av RFSU. På förmiddagen fanns Anna-Lena Ahlsdotter Näsström, barnmorska på Origo samt Maria Geni, kurator på Origo…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443