Fortbildning – Pension och äldreomsorg

Den första fortbildningen 2018 hade tema pension och äldreomsorg. Ett 20-tal samhällskommunikatörer samlades på förmiddagen den 26/1 för att först lära sig mer om hur pensionssystemet fungerar i Sverige. Ulrik Sundin, informatör på Pensionsmyndigheten, var på plats för att informera om detta. Han gick bland annat igenom allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Viktigt för…

Läs mer »

Fortbildning – Utveckling och utmaningar i rollen som samhällskommunikatör

Årets sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer var lite annorlunda, då vi denna gång inte hade en extern föreläsare. Istället fanns personal fån Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) på plats och dels ledde diskussioner och övningar kring relevanta ämnen för samhällskommunikatörerna och dels informerade om senaste nytt och kommande projekt som CSO driver. Med…

Läs mer »

Fortbildning – HBTQ

Varje månad ordnar Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) en fortbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer. Den 24 november var temat för fortbildningen HBTQ. Denna gång var även alla kontaktpersoner i de samverkande 26 kommunerna inbjudna till träffen. Tine Alavi och Alexandra Ploitidis Palm från RFSL ungdom fanns på plats och utbildade samhällskommunikatörerna och kontaktpersonerna…

Läs mer »

Fortbildning – Miljö, bank och försäkring

Under oktobers fortbildning för samhällskommunikatörer i länet var det först fokus på miljö – allemansrätten, återvinning och nedskräpning. Därefter vara det fokus på bank och försäkring. Stefan Hållberg från Håll Sverige rent, började med att berätta om allemansrätten, en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen. Allemansrättens huvudregel är att inte störa och inte…

Läs mer »

Fortbildning – föreningsliv

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ordnade i september med temat föreningsliv, för länets samhällskommunikatörer. Daniel Harc, föreningssamordnare för VIDA i Stockholm, var på plats för att hålla i en workshop om föreningsliv. De omkring 25 samhällskommunikatörer fick arbeta i grupper med olika uppgifter om vad som är värt att tänka på i föreningsarbete. Annika…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443