Metoder

 

Det öppna klassrummet – Lathund för ett normkritiskt arbetssätt Det öppna klassrummet är en introduktion som lärare kan använda sig av för att arbeta mer normkritiskt. I kompendiet kan du läsa om normkritikens betydelse för att förhindra diskriminering, kränkande behandling och för ett öppnare samhälle. Ladda ned materialet Det öppna klassrummet.

GÖR! Samlade metoder jämställdhetsintegrering ESF Jämt drivs av länsstyrelserna och är ett nationellt projekt som tillhandahåller processtöd i jämställdhetsintegrering. Med metoder i materialet kan verksamheter få upp ögonen för hur de i sitt dagliga arbete, trots andra intentioner, skapar ojämställda villkor mellan kvinnor och män. Med hjälp av engagemang och användbara metoder kan verksamheter börja ge likvärdig service och på så sätt verkligen nå sina mål. Ladda ner materialet GÖR!

Jamställ.nu Jämställ.nu är en nationell resurs för jämställdhet. Här hittar du fakta och nyheter om jämställdhet, praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete.

MOD – Mångfald och Dialog Ett pedagogiskt koncept för att arbeta med mångfalds- och diskrimineringsfrågor. MOD bygger på folkbildningens ideal om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan. Läs mer på: www.bilda.nu

O/LIKA – Ett metodmaterial mot fördomar och diskriminering Konkreta verktyg för att arbeta med frågor som rör fördomar, normer, diskriminering och likabehandling. O/LIKA fokuserar på normer inom samhället och inom grupper. Övningarna syftar till att granska hur normer formar och påverkar oss. Genom metoderna arbetar deltagarna med att ifrågasätta värderingar och attityder, samt att ta ställning och agera. Läs mer på: www.lsu.se

Va Med! Va Med! är ett projekt inom Uppsala Vuxenutbildning som utvecklar metoder och material för samhällsorientering inom Sfi-undervisning. Läs mer på deras webbplats www.vamed.se. För mer information eller för att prova materialet som är under utveckling, kontakta projektledare Tove Österling Wallner, tove.osterling-wallner@uppsala.se. Projektet delfinansieras av Flyktingfonden.

Demokratiakademin DemokratiAkademin är ett nätverk som syftar till att skapa bildningsvägar i demokrati och mänskliga rättigheter. Läs mer om DemokratiAkademin och deras metoder på: democracy.se

 

Utbildningsmaterial

 

Faktamaterial om hur samhället fungerar – på olika språk Det samlade materialet från Samhällsorientering i samverkan hittar du här.

Boken om Sverige ”Om Sverige” är en bok om samhällsorientering för nyanlända. Syftet är att ge stöd till landets kommuner i arbetet med samhällsorienteringen och att ge grundläggande information till människor som kommer till Sverige. Ladda ner boken på fler språk.

Tema modersmål Tema modersmål innehåller information och verktyg för kommunikation fokuserat på språk, kultur och utbildning. Språkwebbplatserna drivs av aktiva modersmålslärare. Ambitionen är att lyfta fram bra pedagogiska resurser och goda tillfällen till möten. Temaplatsen omfattar idag 45 språk. Tema modersmål

Riksdagen På riksdagens webbplats finns studiematerial som pedagogiskt förklarar riksdagsarbetet. I skolmaterialet finns även redskap för undervisning om riksdagsvalet. Läs mer och hämta materialet från riksdagens hemsida

SOS Alarm Utbildningsmaterial framtaget av SOS Alarm för att användas inom Sfi och samhällsorientering. Läs mer och hämta materialet från www.sosalarm.se

Filmer om brandskydd Utbildningsfilmer med tillhörande handledning, fakta och övningar framtagna av Myndigheten för brandskydd och beredskap. De finns översatta till olika språk. Läs mer och hämta materialet från Din säkerhet eller på Myndigheten för brandskydd och beredskap.

Brandskyddsbanken är Brandskyddsföreningens plattform för information, utbildning, goda råd, filmer och annat material om brandsäkerhet och brandskydd. Där går det att göra en gratisutbildningen Brandsäkerhet i hemmet

Tillsammans i trafiken Underlag för utbildning om trafiksäkerhet och trafikregler, på lättläst svenska: Tillsammans i trafiken

Surfa lungt Surfa Lugnt är en nätverksorganisation som har funnits sedan 2005 och som arbetar för ökad trygghet och säkerhet på nätet. På hemsidan finns material om hur vuxna kan delta i ungdomars nätvardag. Surfa lugnt

Övningar från Södertälje kommun Södertälje kommun har tagit fram en utbildningsserie inom samhällsorientering med tillhörande övningar. Övningarna, som kan användas av lärare i utbildningar, är översatta till arabiska och finns att ladda ner här: Anställningsavtal Vad är skattefinansierat Arbetsmarknadens lagar och avtal Arbetsmarknadens aktörer Starta eget Hälso och sjukvård Hälsofrämjande Jämställdhet på arbetsmarknaden Utbildningssystemet


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443