Läs och lyssna på olika språk

Nyheter på internet

SR international är Sveriges Radios flerspråkiga kanal med uppdraget att informera om Sverige. SR International sänder nyheter och program på sex språk.

Sesam är en tidning på lättläst svenska

Tidningen och webbsidan 8 sidor är på lättläst svenska

Klartext är radionyheter på lätt svenska


Om boende

Information från Stockholms stad bostadsförmedling

Arabiska
Engelska
Tigrinja
Somaliska
Svenska


Om arbete, skatter och konsumtion

Information från Arbetsförmedlingen
Film för dig som nyligen blivit arbetssökande
Film för dig som är nyanländ
Information på olika språk

Information från Skatteverket
På olika språk

Information från Ekobrottsmyndigheten
På lätt svenska: ekobrottsmyndigheten.se

Information från Konsumentverket
På olika språk: Konsumentverket.se

Information från Allmänna reklamationsnämnden, ARN
arn.se


Om studier och studielån

Universitets- och högskolerådet: uhr.se

Information från utbildningsinfo.se
På olika språk (Klicka på gymnasieprogram, välj sedan språk): utbildningsinfo.se

Information från CSN, Centrala studiestödsnämnden
På olika språk: csn.se


Om hälso- och sjukvård

Information från UMO – Ungdomsmottagning
På olika språk: umo.se

Information från Sluta-röka-linjen
På olika språk: slutarokalinjen.se


Om demokrati och mänskliga rättigheter

Information från riksdagen
In English

Information från Länsstyrelsen
På flera språk: Om jämställdhet och lagar

Information från regeringen
Så styrs Sverige, information på olika språk: regeringen.se

Information från Valmyndigheten
På engelska: val.se

Information från riksdagspartierna på olika språk
Centerpartiet
Kristdemokraterna
Liberalerna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet

Information från EU-upplysningen
På olika språk: eu.riksdagen.se

Information från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
På engelska: manskligarattigheter.se/en

Information från Barnombudsmannen
Engelska:
barnombudsmannen.se/english/about-us/

Information från BRIS, Barnens rätt i samhället
Bris.se


Information från Försäkringskassan

Information för personer som fått uppehållstillstånd finns på svenska, somaliska, arabiska, tigrinja och dari: forsakringskassan.se
Om socialförsäkringen


Om hot och våld

Information från Brottsoffermyndigheten
brottsoffermyndigheten.se

Information från Brottsofferjouren
På olika språk: boj.se

Information från Polisen
På olika språk: polisen.se/komtilloss/

Information om Kvinnofridslinjen
På olika språk: kvinnofridslinjen.se/

Information från Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld
På olika språk: terrafem.org

Information från Elektra
På olika språk: elektra.fryshuset.se/


Om uppehållstillstånd, medborgarskap och visum

Information från Migrationsverket
migrationsverket.se


Om trafikregler, trafiksäkerhet och barnsäkerhet

Information från Trafikverket
På lättläst svenska: Tillsammans i trafiken
Information from the Swedish Transport Administration (Trafikverket) in English
 

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443