Samhällsorientering

Välkommen till kursen i samhällsorientering – en kurs för dig som är ny i Sverige!
I samhällsorienteringen får du mer kunskap om det svenska samhällets historia, demokrati och system. Kursen ges på ditt modersmål och är 80 timmar.

Under den här kursen kommer du att lära dig hur du kan bli delaktig i det svenska samhället genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Du får chansen att reflektera och tänka på vad du har med dig från ditt hemland och hur du kan använda dina erfarenheter och kunskap på bästa sätt i det nya samhället.

Utbildningen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk erfarenhet som talar det språk kursen hålls på

Det demokratiska rummet: Utbildningen bygger på dialog och reflektion. Dialogen är grunden för utveckling och förändring i ett demokratiskt samhälle. För att en dialog ska komma till stånd krävs en plats där människor kan mötas och diskutera utan rädsla. Kursen i samhällsorientering är en sådan plats.

 

• Vilka faktorer påverkar hälsan?

• Hur kan jag bidra med min erfarenhet och min röst?

• Vad är mina skyldigheter och rättigheter i det nya landet?

Lärde du dig något nytt genom att läsa detta avsnitt?

Loading ... Loading ...
RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter