Innehåll och upplägg

Samhällsorientering är en utbildning för den som är ny i Sverige och har eller kommer att få etableringsplan på Arbetsförmedlingen eller som har anmälts av kommunen inom ramen för den utökade målgruppen (anhöriginvandring). Kursen ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Under den här utbildningen kommer du att lära dig hur du kan bli delaktig i det svenska samhället genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Du får chansen att reflektera och tänka på vad du har med dig från ditt hemland och hur du kan använda dina erfarenheter och kunskap på bästa sätt i det nya samhället.

Ämnen som diskuteras är: hälsa, sjukvård, kultur, värdegrund, barnuppfostran etc. Det ingår oftast även studiebesök hos myndighet eller riksdag.

Utbildningen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk och samhällsvetenskaplig utbildning och erfarenhet och som talar modersmålet.


Kursplan

Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138 och 2013:158) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om:

•  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna.
•  den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt.
•  hur samhället är organiserat.
• praktiskt vardagsliv.

Kursplanen består av 4 delar:

Del 1 Del 1: Ny i Sverige (12 timmar)
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige

Del2 Del 2: Arbete och utbildning (18 timmar)
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Del3 Del 3: Demokrati (15 timmar)
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att påverka i Sverige

Del4 Del 4: Barn och familj (15 timmar)
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Att åldras i Sverige


Upplägg

För närvarande har Centrum för samhällsorientering följande upplägg på kurserna:

Lågintensiv: 4 halvdagar/v. i 5 veckor + 1 vecka hälsa (måndag till torsdag)

Extra lågintensiv: 2 ggr/vecka i 10 veckor + 2 veckor hälsa (bestäms utifrån behov)

Intensiv heldag: 6 timmar/dag i 2 veckor + 2 dagar hälsa (måndag till fredag)

Kväll: 1 kväll/vecka i 20 veckor (bestäms utifrån behov)

Helg: 3 timmar/helg i 20 veckor (bestäms utifrån behov)

För de flesta kurser behövs ett underlag på minst åtta personer i samma språkgrupp och med samma önskemål om upplägg. Det ska för deltagaren också finnas möjlighet att resa till aktuell utbildningsplats. De flesta kurser har lågintensivt upplägg för närvarande.


()


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443