Centrum för samhällsorientering

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län är ett gemensamt samordningskansli för tjugofem  kommuner i Stockholms län och Håbo kommun i Uppsala län. Vi samordnar utbildningar i samhällsorientering för nyanlända invandrare som bor i de tjugosex kommunerna, bland annat genom att ta emot anmälningar, sätta ihop grupper och beställa utbildningar.

 

Presentationsfilm om samhällsorientering

 
 


Samhällsorientering

Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning för nyanlända invandrare. Kursen ger kunskap om hur samhället fungerar och hur nyanlända invandrare kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

Under 60 timmar ges möjlighet till en massa ny kunskap på modersmålet och deltagaren får också chans att diskutera och ställa frågor. Från och med april 2015 kommer 12 timmars hälsokommunikation integreras som en inledande del i kursen samhällsorientering. På utbildningen diskuteras bland annat hur man söker arbete, olika sätt att se på barn och barnuppfostran och hur man söker vård. Ofta ingår även studiebesök hos någon myndighet eller på ett museum. Om det inte finns möjlighet till utbildning på modersmål får deltagaren samhällsorientering på svenska med tolk.


Vem har rätt till samhällsorientering?

 

Person med uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl
Personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) och bor i någon av de samverkande kommunerna har rätt till samhällsorientering hos centret. Samhällsorientering är en del av nyanländas etableringsplan som ska erbjudas så tidigt som möjligt. Arbetsförmedlare med etableringsbehörighet gör en anmälan till centret.

I vissa fall kan deltagaren själv ringa till centret och anmäla sig till samhällsorientering. Det gäller när de har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl, men inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Utökad målgrupp – anhöriginvandrare
Från och med den 1 maj 2013 har fler nyanlända invandrare än tidigare rätt till samhällsorientering. Lagen säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering för ytterligare nyanlända invandrare utöver de som omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”.

Den utökade målgruppen är:
– Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda från 1 maj 2013 och framåt i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Hur går anmälan till?
I Stockholms län gäller följande: för den nya utökade målgruppen anmäler individen sig direkt till sin kommun, som gör en bedömning av individens rätt till utbildning.

Övriga nyanlända invandrare, till exempel arbetskraftsinvandrare, har ingen rätt till samhällsorientering enligt lagen. Några kommuner erbjuder ändå samhällsorientering till personer i den här gruppen. I de fallen ska handläggare på kommunen fatta ett beslut och göra en anmälan till centret.

Samverkande kommuner
Samverkande kommuner är Botkyrka kommun, Danderyds kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun, Huddinge kommun, Håbo kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Norrtälje kommun, Nykvarns kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna kommun, Solna stad, Stockholms stad, Sundbyberg stad, Södertälje kommun, Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Vallentuna kommun, Vaxholms kommun, Värmdö kommun, Österåkers kommun.

Kontakt och information
Du kan kontakta Centrum för samhällsorientering i Stockholms län om du har frågor eller vill ha mer information.

E-post: infosam@stockholm.se
Tfn: 08-508 35 443

 

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443