Centrets egna utvärderingar

Carlén & Werner AB har på uppdrag av Centrum för samhällsorientering genomfört en utvärdering av den samordnade samhällsorienteringen i Stockholms län. 

Syftet med uppdraget har varit att belysa hur samverkan sker utifrån de olika aktörernas ansvar och roller (Arbetsförmedlingen – Centrum för samhällsorientering – kommuner), identifiera briser i samverkan, arbetsformer och arbetssätt, lyfta fram det som fungerar bra samt ge förslag på förbättringar.

Utvärdering av samordnad samhällsorientering i Stockholms län

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443