Ny i Sverige

Nedan kan du se olika filmer på olika språk som Arbetsförmedlingen har tagit fram. De tar bland annat upp ekonomisk ersättning, vägen till jobb och boende för dig som är ny och har rätt till särskilda etableringsinsatser.

 

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443