Fortbildning – Svensk genushistoria

Denna 23 mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) fortbildning för samhällskommunikatörerna med tema svensk genushistoria. Föreläsare var Anna Furuvik, författare och folkhögskollärare. Anna har skrivit boken På väg mot lika villkor? Svensk genushistoria under 150 år. Främst lärde samhällskommunikatörerna sig mer om kvinnors kamp för politiskt inflytande samt om arbete, familj och…

Läs mer »

Fortbildning – Det svenska valet

Den 23 februari samlades omkring 25 samhällskommunikatörer på Södermalm i Stockholm för att lära sig mer om hur det svenska valet går till. Föreläsare var Elin Gradeen, som arbetar som valsamordnare på Länsstyrelsen i Stockholm. Hon berättade bland annat om hur det svenska valsystemet fungerar och när nyanlända får börjar rösta. Elin berättade om vilka…

Läs mer »

Fortbildning – Pension och äldreomsorg

Den första fortbildningen 2018 hade tema pension och äldreomsorg. Ett 20-tal samhällskommunikatörer samlades på förmiddagen den 26/1 för att först lära sig mer om hur pensionssystemet fungerar i Sverige. Ulrik Sundin, informatör på Pensionsmyndigheten, var på plats för att informera om detta. Han gick bland annat igenom allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Viktigt för…

Läs mer »

Fortbildning – Utveckling och utmaningar i rollen som samhällskommunikatör

Årets sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer var lite annorlunda, då vi denna gång inte hade en extern föreläsare. Istället fanns personal fån Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) på plats och dels ledde diskussioner och övningar kring relevanta ämnen för samhällskommunikatörerna och dels informerade om senaste nytt och kommande projekt som CSO driver. Med…

Läs mer »

Fortbildning – HBTQ

Varje månad ordnar Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) en fortbildning för samhälls- och hälsokommunikatörer. Den 24 november var temat för fortbildningen HBTQ. Denna gång var även alla kontaktpersoner i de samverkande 26 kommunerna inbjudna till träffen. Tine Alavi och Alexandra Ploitidis Palm från RFSL ungdom fanns på plats och utbildade samhällskommunikatörerna och kontaktpersonerna…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443