Fortbildning – Psykisk ohälsa

I slutet av september ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län en heldags fortbildning med tema psykisk ohälsa. Det blev fullt hus då samhällskommunikatörer, hälsokommunikatörer och även tjänstemän från Lidingö och Upplands Väsby fanns på plats denna dag. Föreläsare var från Transkulturellt centrum och Röda Korsets Center för torterade flyktingar. Många nyanlända har psykisk ohälsa,…

Läs mer »

Fortbildning – Våldsbejakande extremism

Den sista augusti ordnades första fortbildningen efter ett sommaruppehåll. Temat var våldbejakande extremism. Förutom samhällskommunikatörer var även kontaktpersoner i de samverkande kommunerna inbjudna. Från Haninge, Huddinge, Sollentuna och Värmdö kom tjänstemän som deltog under förmiddagen. Föreläsare var samordnare mot våldsbejakande extremism i Stockholm stad. Ämnet engagerade och som ofta annars på fortbildningarna, så hade vi…

Läs mer »

Fortbildning – Polisens roll i samhället

Fortbildningen i maj var lite annorlunda från de flesta andra fortbildningsträffarna med länets samhällskommunikatörer. Vid detta tillfälle var vi välkomna till Polismuseet. Där var en del av fortbildningen en rundvandring där vi fick lära oss mer om polishistoria i Sverige av musikpedagogen och en del var frågor och svar från en polis verksam i yttre…

Läs mer »

Fortbildning – Lokal demokrati och inflytande

I slutet av april samlades samhällskommunikatörerna i länet för en fortbildning på temat lokal demokrati och inflytande. Föreläsare var en lokal politiker aktiv i Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden i Haninge. Vi lärde oss mer om hur en kommun styrs, vad en kommuns uppgifter är och vem som gör vad i fullmäktige, nämnder och förvaltningar etc….

Läs mer »

Fortbildning – Svensk genushistoria

Denna 23 mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) fortbildning för samhällskommunikatörerna med tema svensk genushistoria. Föreläsare var en författare till en bok om svensk genushistoria. Främst lärde samhällskommunikatörerna sig mer om kvinnors kamp för politiskt inflytande samt om arbete, familj och välfärd. Men allra först gick vi igenom olika begrepp så som…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443