Fortbildning – Lokal demokrati och inflytande

I slutet av april samlades samhällskommunikatörerna i länet för en fortbildning på temat lokal demokrati och inflytande. Föreläsare var en lokal politiker aktiv i Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden i Haninge. Vi lärde oss mer om hur en kommun styrs, vad en kommuns uppgifter är och vem som gör vad i fullmäktige, nämnder och förvaltningar etc….

Läs mer »

Fortbildning – Svensk genushistoria

Denna 23 mars ordnade Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) fortbildning för samhällskommunikatörerna med tema svensk genushistoria. Föreläsare var en författare till en bok om svensk genushistoria. Främst lärde samhällskommunikatörerna sig mer om kvinnors kamp för politiskt inflytande samt om arbete, familj och välfärd. Men allra först gick vi igenom olika begrepp så som…

Läs mer »

Fortbildning – Det svenska valet

Den 23 februari samlades omkring 25 samhällskommunikatörer på Södermalm i Stockholm för att lära sig mer om hur det svenska valet går till. Föreläsaren arbetar som valsamordnare på Länsstyrelsen i Stockholm. Samhällskommunikatörerna lärde sig mer om hur det svenska valsystemet fungerar och när nyanlända får börjar röst. Vi hörde även mer om vilka fyra allmänna…

Läs mer »

Fortbildning – Pension och äldreomsorg

Den första fortbildningen 2018 hade tema pension och äldreomsorg. Ett 20-tal samhällskommunikatörer samlades på förmiddagen den 26/1 för att först lära sig mer om hur pensionssystemet fungerar i Sverige. En informatör från Pensionsmyndigheten var på plats för att informera om detta. Informatören gick bland annat igenom allmän pension, tjänstepension och eget sparande. Viktigt för samhällskommunikatörerna…

Läs mer »

Fortbildning – Utveckling och utmaningar i rollen som samhällskommunikatör

Årets sista fortbildning för länets samhällskommunikatörer var lite annorlunda, då vi denna gång inte hade en extern föreläsare. Istället fanns personal fån Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) på plats och dels ledde diskussioner och övningar kring relevanta ämnen för samhällskommunikatörerna och dels informerade om senaste nytt och kommande projekt som CSO driver. Med…

Läs mer »

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443