«
En majoritet av de nyanlända personer i Sverige som flyttar till en glesbygdskommun har fem...
»
Bostäder, språk och jobb. Etableringen av nyanlända fungerar inte som den borde, och delar av...

Sveriges första hbtq-certifierade asylboende har öppnat

Mari Anne Helgesdotter samordnar arbetet med certifieringen.

Allt fler verksamheter i Sverige hbtq-certifieras. Under det senaste året har fyra av dessa varit asylboenden. Och ett av dem är Attendos asylboende i Surahammar utanför Västerås.

 

På gårdsplanen framför Westsura herrgård i Surahammar vajar regnbågsflaggan. Det har den gjort sedan invigningsfesten den 30 maj, då personal och boende firade hbtq-certifieringen av boendet.

Certifieringen syftar till att höja hbtq-kompetensen inom verksamheten, ifrågasätta normer och synliggöra hur de påverkar hbtq-personer. För att bli certifierade har de anställda genomgått en utbildning som RFSL håller i. Under utbildningen har verksamheten sett över informationsmaterial, blanketter och styrdokument, samt miljön i kontor och väntrum. Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna. Det är särskilt viktigt för de unga och vuxna som söker asyl på grund av sexuell läggning eller könsidentitet – något som är förenat med dödsstraff i mångas hemländer.

 

Alla ska känna sig välkomna

– Alla i personalen var positiva till att göra utbildningen och tyckte att det var väldigt spännande. Flera har uttryckt att de har fått en ny syn på människor och sexualitet, säger Mari Anne Helgesdotter som samordnar arbetet med hbtq-certifieringen på Westsura Herrgård.

Bland de verksamheter som hittills hbtq-certifierats i Sverige finns bland annat flera ungdomsmottagningar och fritidsgårdar, och även familjerådgivningar och vårdcentraler. Hittills har fyra asylboenden hbtq-certifierats, varav tre finns i Skåne – och de drivs alla av det privata omsorgsföretaget Attendo.

På Westsura Herrgård har det skett tydliga förändringar i hur personalen bemöter både varandra och de boende, sedan det normkritiska arbetet påbörjades, berättar Mari Anne Helgesdotter.

– Vi ställer inte automatiskt samma frågor, vi säger inte: ”Vad heter din man?” eftersom vi inte förutsätter att alla är heterosexuella. Och nu kan vi fråga ”Vilket pronomen föredrar du?” – för några månader sedan tror jag inte att någon här skulle ta de orden i sin mun.

Regnbågsflaggan hissades under applåder på invigningsfesten. Men den välkomnades inte av alla. Även om arbetet med hbtq-certifieringen har gett blandade reaktioner bland de boende, så har de allra flesta varit positiva, berättar Mari Anne Helgesdotter.

– Många av de som är unga och välutbildade menar att det här är en av de saker de gillar med Sverige, att hbtq-personer kan leva tryggt i vårt land. De frågar om de också kan få sådana här armband, säger Mari Anne Helgesdotter och visar det regnbågsfärgade band hon bär runt handleden.

 

Normkritiskt perspektiv på inredningen

“Abt Surahammar is a asylum housing where we work for a respectful treatment of residents and staff. Everyone should be able to feel safe regardless of background and sexual orientation.” Så står det på korten som de anställda bär med sig.

Sedan asylboendet påbörjade processen för att bli hbtq-certifierat har personalen bland annat tittat på lokalernas utformning.

– Det första vi gjorde var att ta bort dam- och herrskyltarna på toaletterna. De är bara löjliga. Varför ska vi ha dem? säger Mari Anne Helgesdotter.

När det gäller färgsättning av rummen har personalen låtit sig styras av det de tycker är fint, utan att fastna i föreställningar om maskulina och feminina färger och vad som anses brukligt.

Inredningen är bara ett exempel på det normkritiska förhållningssätt som nu ska genomsyra hela verksamheten. Och det innefattar att inte ta saker för givet och utgå från stereotypa föreställningar.

Förut hade asylboendets bastu bara öppet för män och kvinnor, nu har den som av någon anledning vill basta själv möjlighet att göra det. Det gäller att vara öppen och hitta nya lösningar, menar Mari Anne Helgesdotter.

– Om vi får tillfälle att göra omklädningsrum kommer vi absolut att titta på hur de ska utformas så att alla ska känna sig bekväma.

 

Boende har vågat komma ut

Det öppna förhållningssättet som är en direkt konsekvens av utbildningen har redan gett positiva effekter. Det har hänt att boende som tidigare hemlighållit sin sexuella läggning valt att komma ut. Mari Anne Helgesdotter berättar om en man som ofta hamnade i konflikt med sina rumskamrater och ville byta rum flera gånger. Till slut vågade han tala om att han blev utsatt för verbala trakasserier på grund av sin läggning, och då såg personalen till att han fick bo med människor som han kände sig trygg med.

När personer uttrycker sig kränkande om hbtq-personer, vad gör du då?

– Jag brukar försöka hitta ett tillfälle att ta upp diskussionen, och få personen att respektera och förstå att alla är välkomna i vårt boende oavsett etnicitet, könstillhörighet eller sexuell läggning.

Certifieringen som boendet i Surahammar har genomfört gäller i tre år, och kan därefter förnyas så att verksamheten kan vara certifierad i flera år framöver.

Hbtq-certifierade asylboenden:

Attendo HVB Asyl PUT Dalköpinge

Attendo ABT Surahammar

Attendo ABT Rörstånga

Attendo PUT Erikslust

 

Läs artikeln på Migrationsverket

 
 

«
En majoritet av de nyanlända personer i Sverige som flyttar till en glesbygdskommun har fem...
»
Bostäder, språk och jobb. Etableringen av nyanlända fungerar inte som den borde, och delar av...

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443