01
መእተዊ ከምኡ'ውን ጥዕና
ስለምንታይ ነዚ ኮርስ ክትወስዶ ከምዘለካ
02
ትካላትን ኮሙናትን (ምምሕዳራትን)
ብዛዕባ ናይ ሽወደን ታሪኽ፡ ባህልን ስርዓትን ክትመሃሩ ትኽእሉ
03
ስራሕን ትምህርትን
ናይ እትረኽቦም ዕድላት ፍልጠት ትቐስም
04
ዲሞክራስን ተሳታፍነትን
ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብግብሪ ክትመሃር ኢኻ
05
ስድራ-ቤትን ናብራን ኣብ ሽወደን
ብዛዕባ ስድራ-ቤትን ዝምድናታቶምን ዝምልከቱ ሕግታትን መምርሒታትን ክትመሃር ኢኻ
መዛዘሚ
ገምጋምን ቀጻሊ ምህሮን

Kontakt

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län
Mail: infosam@stockholm.se,
Tfn: 08-508 35 443

ብዛዕባ ሽወደን

icon_om_sverigeHämta boken om Sverige (Tigrinya)


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443