01
መእተዊ ከምኡ'ውን ጥዕና
ስለምንታይ ነዚ ኮርስ ክትወስዶ ከምዘለካ
02
ትካላትን ኮሙናትን (ምምሕዳራትን)
ብዛዕባ ናይ ሽወደን ታሪኽ፡ ባህልን ስርዓትን ክትመሃሩ ትኽእሉ
03
ስራሕን ትምህርትን
ናይ እትረኽቦም ዕድላት ፍልጠት ትቐስም
04
ዲሞክራስን ተሳታፍነትን
ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብግብሪ ክትመሃር ኢኻ
05
ስድራ-ቤትን ናብራን ኣብ ሽወደን
ብዛዕባ ስድራ-ቤትን ዝምድናታቶምን ዝምልከቱ ሕግታትን መምርሒታትን ክትመሃር ኢኻ
መዛዘሚ
ገምጋምን ቀጻሊ ምህሮን

Filmen om samhällsorientering finns på 10 språk. Dessa språk är arabiska, engelska, persiska, ryska, somaliska, spanska, svenska, thailändska, tigrinja och turkiska. Du kan se alla filmerna på YouTube.

ማሕበራዊ ልልይ

እዚ መካነ- መርበብ እዚ ነቶም ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሽወደን ኣትዮም ኣብ ከባቢ እስተኮሎም ዝቕመጡ ዝዓለመ እዩ።.ኣብ ከባቢ እስተኮለም ዝርከብ ማእከል ስልጠና ማሕበራዊ ልልይ ከሚዚ ብደሕሪ መካነ- መርበብና ተገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ዝምልከት ስልጠናታት ብቅንቃ ኣደ ወዲቡ የዳሉ። ኣብዚ ናይ 80 ነዊሕ ሰዓታት ስልጠና እቶም ተሳተፍቲ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ሽወደን ከመይ ኢሉ ከም ዝሰርሕን ብዛዕባ መሰላቶምን ግዴታታቶምን ክመሃሩ እዮም።.
ገለ ውሑዳት ሓበሬታታት ብዛዕባ እቲ ስልጠናታት ኣብዚ መካነ-መርበብ ብቋንቋታት ሽወደን፡ እንግሊዝ ዓረብ፡ ፐርሺያ፡ትግርኛ፡ከምኡ ውን ሶማልኛ ተዘርዚሮም ኣሎዉ። ኣብቲ ናይ ቋንቋ መሐበሪ ኣብ ላዕለዋይ ወገን ናይቲ ገጽ ጠዊቕኩም ቋንቋ ክትመርጹ ትኽእሉ። ብኽብረትኩም ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእይቶ ምስ ዝህልወኩም ተወከሱና።.

ብዛዕባ ሽወደን

Läs boken om Sverige (Tigrinya)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter