መእተዊ ከምኡ’ውን ጥዕና


እንቋዕ ናብ ስልጠና ሲቪካዊ-ኣፍልጦ (ወይ ተውጂህ) ብደሓን መጻእኩም! ኮርስ ሲቪካዊ-ኣፍልጦ ነቶም ኣብ ሽወደን ሓደስቲ ዝመጻእኩም`ሞ ብዛዕባ ታሪኽ፡ ዲሞክራስን ስርዓትን ናይ ሕ/ሰብ ሽወደን ዝያዳ ፍልጠት ክትቀስሙ እትደልዩ ዝምልከት ኢዩ፡፡ እቲ ኮርስ ብቋንቋ ኣደ ዝወሃብ ኮይኑ ኣብ 60 ሰዓታት ዝምንዉሑ ግዜ ማለት 2-5 ሳምንታት ይወሃብ፡፡

ኣብዚ ኮርስ`ዚ ብዛዕባ ተሞክሮኻ ንምንጽብራቕን ብመልክዕ ምይይጥ፡ ኣስተምህሮ ከምኡ`ውን ግብራዊ ልምምዳትን ኣብ ናይ ሽወደን ሕ/ሰብ ክትሳተፍ ዕድል እትረኽበሉ ኢዩ፡፡

እዚ ትምህርቲ`ዚ ብዛዕባ ናይ ሕ/ሰብ ዝምልከት ትምህርቲ ዝቐሰመ፡ ተሞክሮ ዘለዎን ተዛራባይ ናይቲ ቋንቋ-ኣደ ዝኾነን መምህር ወይ ኣሳላጢ ይምራሕ ወይ ይካየድ፡፡

እታ ንዲሞክራሲ እትምልከት ክፍሊ፥ እቲ ምህሮ ንዘተን ምንጽብራቕን ወይ ምትንታንን መሰረት ዝገበረ ኢዩ፡፡ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ሕ/ሰብ ዘተ መሰረት ናይ ምዕባለን ለውጥን ኢዩ፡፡ ዘተ ኣብ ግብሪ መታን ክውዕል ደቂ-ሰባት ተራኺቦም ብዘይፍርሂ ዘተ ከካይዱ ዘኽእሎም መድረኽ የድልዮም፡፡ ናይ ሲቪካዊ-ኣፍልጦ ትምህርቲ እምበኣር ዕድል ዝኸፍት መድረኽ ኢዩ፡፡

 

•ኣየኖት ረቛሒታት ኢዮም ንጥዕና ዝጸልዉ?

•ከመይ ገይረ ኢየ ብዘለኒ ተሞክሮን ብድምጸይን ከበርክት ዝኽእል?

•ኣብዛ ሓዳስ ሃገር ግቡኣተይን መሰላተይን እንታይ ኢዮም?


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443