Anmälan

Personer som får gå samhällsorientering

 

1. Person med uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl
Personer som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) och bor i någon av de samverkande kommunerna har rätt till samhällsorientering hos centret. Arbetsförmedlare med etableringsbehörighet gör en anmälan till centret.

Centrum för samhällsorientering har upphandlat ett administrativt webb-verktyg (YongKurs) där all administration kring samhällsorienteringen kommer att hanteras. För arbetsförmedlare kommer det att innebära följande;

– Du kan anmäla deltagare direkt till kurs och skriva ut kallelse
– Du får en översikt över de personer som har anmälts
– Du kan se närvarorapporter från kurserna.

Nedan kan du titta på flera instruktionsfilmer om hur du kan använda det administrativa webb-verktyget YongKurs.

Föredrar du att läsa ligger detaljerade instruktioner som länkar i rubrikerna.

 

1. Skapa konto – detaljerad instruktion

 

 

2. Logga in med sms kod – detaljerad instruktion

 

 

3. Fylla i anmälan – detaljerad instruktion

 

 

Kontakta oss gärna om du har några frågor eller funderingar!

 

Dela gärna ut nedanstående kursinformation till de som ska börja kursen. Finns på följande språk: tigrinja, engelska, persiska, arabiska och somali.

Kursinformation på olika språk

I vissa fall kan deltagaren ringa till centret och anmäla dig till samhällsorientering. Det gäller när de har fått uppehållstillstånd som flykting eller av flyktingliknande skäl, men inte är inskriven hos Arbetsförmedlingen.

 


 

2. Nyanlända anhöriginvandrare
Från och med den 1 maj 2013 har fler nyanlända invandrare än tidigare rätt till samhällsorientering. Den nya lagen  säger att kommunerna är skyldiga att erbjuda samhällsorientering för ytterligare nyanlända invandrare utöver de som omfattas av ”lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare”.

Den nya utökade målgruppen är:

  • Nyanlända anhöriginvandrare som har fyllt 18 men inte 65 år och är folkbokförda i en kommun. De ska vara medborgare i ett land utanför EES- området eller utanför Schweiz.

De som inte omfattas är:

  • De som går i gymnasieskola.
  • Arbetskraftsinvandrare.
  • Gäststuderande och gästforskare och deras familjemedlemmar.

Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt efter folkbokföring. Kommunernas skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes i en kommun.

Hur går anmälan till?
I Stockholms län gäller följande: för den nya utökade målgruppen anmäler individen sig direkt till sin kommun, som gör en bedömning av individens rätt till utbildning.
Kontakta Centrum för samhällsorientering i Stockholms län för att få mer information.

E-post infosam@stockholm.se eller på telefon: 08-508 35443

 


 

3. Person med uppehållstillstånd av andra skäl
Övriga nyanlända invandrare, till exempel arbetskraftsinvandrare, har ingen rätt till samhällsorientering enligt lagen. Några kommuner erbjuder ändå samhällsorientering till personer i den här gruppen. I de fallen ska handläggare på kommunen fatta ett beslut och göra en anmälan till centret.


Att anmäla personer som inte omfattas av etableringslagen
Du som arbetar på kommunal flyktingmottagning, socialtjänst eller motsvarande kan anmäla personer till samhällsorientering även om de inte omfattas av etableringslagen eller den utökade målgruppen. Kommunen betalar 5 500 kr per person.

 


 

Samverkande kommuner
Samverkande kommuner är Botkyrka, Danderyd, Ekerö, Haninge, Huddinge, Håbo, Järfälla, Lidingö, Norrtälje, Nykvarns, Nynäshamns, Salems, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Södertälje, Tyresö, Täby, Upplands-Bro, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholms, Värmdö, Österåker.

 

 

 Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443