مدرک تحصیلی

(Betyg)


مدرک تحصیلی از دبیرستان‌های خارجی

(Utländska betyg från gymnasiet)

برای ارزیابی مدرک پایان تحصیل از دبیرستان‌های کشورهای خارجی می‌توانید از جمله با اداره کل خدمات تحصیلات عالی Universitets- och högskolerådet, UHR تماس بگیرید. UHR مدرک تحصیلی شما از کشور خودتان را مطالعه می‌کند و به شما اطلاع می‌دهد که این مدرک چه ارزشی در سوئد دارد. اداره کل خدمات تحصیلات عالی تنها مدرک تحصیلی دبیرستانی را ارزیابی می‌کند.

انجام ارزیابی اداره کل خدمات تحصیلات عالی بین شش ماه و یک سال به درازا می‌انجامد. ممکن است ضروری باشد که مدرک تحصیلی از کشورهای خارجی ترجمه شود. اطلاعات بیشتر در این باره را در بخش‌های بعدی این نوشتار بخوانید.

اگر شما تحصیلات دبیرستانی را در یک کشور دیگر به پایان رسانده‌اید، ممکن است از شرایط لازم برای درس خواندن در مدرسه عالی یا دانشگاه سوئدی برخوردار باشید. البته دانش زبان سوئدی و یا انگلیسی نیز برای اغلب رشته‌ها و یا دوره‌های درسی منفرد ضروری است.

برای خواندن اطلاعات بیشتر درباره ارزیابی مدرک تحصیلی دبیرستانی از کشورهای خارجی به وبگاه زیر نگاه کنید:

www.uhr.se/


مدرک تحصیلی از مدرسه عالی یا دانشگاه‌های خارجی

(Utländska betyg från Högskola eller Universitet)

افرادی که دارای مدرک تحصیلی از دانشگاه‌های خارجی هستند، می‌توانند درخواست کنند که اداره کل دانشگاه‌ها Universitets- och högskolerådet, UHR مدرک آنان را ارزیابی کند. داشتن یک اظهارنطر از اداره کل دانشگاه‌ها در هنگام درخواست کار نیز مفید است زیرا آن کارفرما پی‌می‌برد که مدرک تحصیلی مزبور معادل کدام مدرک سوئدی است. ممکن است ضروری باشد که مدرک تحصیلی از کشورهای خارجی ترجمه شود. اطلاعات بیشتر در این باره را در بخش‌های بعدی این نوشتار بخوانید.


ترجمه مدرک تحصیلی از کشورهای خارجی

(Översättning av utländska betyg)

برای آنکه مدرک تحصیلی خارجی را برای ارزیابی بفرستید، ضروری است که آنها به زبان سوئدی یا انگلیسی ترجمه شده باشند. ضروری نیست که مدرک‌های تحصیلی صادر شده به زبان‌ فرانسه، آلمانی، اسپانیولی یا زبان‌های اسکاندیناوی ترجمه شوند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی انجام شود.

شما خودتان می‌توانید با یک مترجم تماس بگیرید، برای نمونه می‌توانید با یک شرکت ترجمه یا مرکز خدمات حقوقی، مالی و اداری سوئد Kammarkollegiet تماس بگیرید. آن مترجم باید رسمی باشد، بدین معنا که مرکز خدمات حقوقی، مالی و اداری سوئد آن مترجم را تأیید کرده باشد.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter