سوئدی برای آموزش دیدگان در رشته های حرفه و فن، Sfx

Sfx

سوئدی برای آموزش دیدگان حرفه ای یک همکاری بین کمون های استان استکهلم با هدف استفاده از مهارت های حرفه ای تازه واردان است. این آموزش شامل مطالعات فشرده سوئدی با تمرکز بر زبان حرفه ای و دوره هایی برای درک چگونگی عملکرد این حرفه در سوئد است.

هدف، کوتاه کردن زمان راه یابی به بازار کار یا راه اندازی یک شرکت خصوصی است.

سوئدی برای آموزش دیدگان حرفه ای برای زمینه های حرفه ای زیر در دسترس است:

  • سوئدی برای رانندگان اتوبوس، SFB (Tyresö)
  • سوئدی برای کارشناسان اقتصادی، کارشناسان حقوقی و کارشناسان علوم اجتماعی، SFEJ (استکهلم)
  • سوئدی برای کارآفرینان، SFE (Botkyrka)
  • سوئدی برای مهندسان و معماران SFINX (Järfälla و استکهلم)
  • سوئدی برای رانندگان کامیون، SFL (استکهلم)
  • سوئدی برای پرسنل پزشکی، SFM (Huddinge)
  • سوئدی برای مربیان آموزشی، SFP (استکهلم)
  • سوئدی برای برنامه نویسان، Sfx-IT (Tyresö)
  • سوئدی برای تحصیل کردگان حوزه مراقبت های پزشکی و پرستاری، SFV (Tyresö)

دوره های Sfx شرکت کنندگان با پیشینه های حرفه ای مشابه را از سراسر استان استکهلم گرد هم می آورد.

دوره های تحصیلی کنونی، وبسایت Sfx

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter