بازار کار در استان استکهلم

(Arbetsmarknaden i Stockholms län)

منطقه استکهلم بزرگترین بازار کار سوئد محسوب می‌شود. تعداد افراد شاغل در سال ۲۰۱۴ به بیش از یک میلیون تن رسید. بسیاری از ساکنان استان استکهلم در یک کمون زندگی می‌کنند و در کمون دیگر به کار اشتغال دارند. این در عمل می‌تواند احتمالا به معنای زمان تلف شده برای سفر میان خانه و محل کار باشد.

معمول‌ترین مشاغل در منطقه استکهلم در حوزه خدمات، فروش، خدمات پزشکی درمانی، مراقبت از کودکان و سالمندان و فن‌آوری اطلاعاتی است. استکهلم بسرعت در حال رشد است و از همین رو در سال‌های آتی به نیروی کار تازه نیاز خواهد بود.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter