تأسیس شرکت

 

(Starta eget företag)

 

اگر کسی بخواهد یک شرکت تأسیس کند، و در اداره کاریابی نامنویسی شده باشد، می‌تواند از آنجا راهنمائی و حمایت بگیرد. برای نمونه می‌توان فراگرفت که هزینه تأسیس شرکت را چگونه می‌توان تهیه کرد، چه قوانین‌ و مقرراتی وجود دارد، چه نوع شرکتی را بهتر است تأسیس کرد و چگونه می‌توان شرکت را ثبت کرد. امکاناتی نیز برای درخواست کمک هزینه برای تأسیس شرکت نیز وجود دارد.

اطلاعات بیشتر

 

امکانات زیادی برای راه‌اندازی شرکت وجود دارد و برای آنانی که می‌خواهند شرکت خود را راه‌اندازی کنند مشاوره رایگان به فراوانی در این زمینه فراهم است.

در لینک‌های پایین و سمت راست اطلاعات بیشتری از جمله درباره اینکه چه نوع مشاوره‌ای در دسترس است می‌یابید.

 

IFS Rådgivning

“مشاوران IFS” بخشی از شرکت ALMI هستند که خدمات خود را به روی افرادی متمرکز کرده‌اند که خارجی تبارند و در فکر راه‌اندازی شرکت‌اند ویا هم‌‌اکنون شرکتی دارند.

Coompanion i Stockholms län

در اینجا مشاوره رایگان، از ایده اولیه تا راه اندازی شرکت به افرادی که می‌خواهند با یکدیگر شرکتی تاسیس کنند، داده می‌شود.

NyföretagarCentrum

در اینجا و در این منطقه‌ها بشما مشاوره رایگان داده می‌شود: استکهلم، سولنتونا، تبی، دندرید، بوت‌شیرکا، رینکه‌بی-شیستا، و منطقه غرب استکهلم

 

اداره ثبت شرکت‌ها و اختراعات (PRV)

اگر قصد راه‌اندازی شرکت خود را دارید مهم است که از جمله نام شرکت و علامت تجاری خود را ثبت کنید. اداره ثبت شرکت‌ها و اختراعات حق استفاده انحصاری از علامت تجاری، ایده‌ها و طراحی‌های فنی را به کسی که آنها را به ثبت می‌رساند می‌دهد. همچنین برای تعویض نام و گرفتن امتیاز نشریه می‌توان به این اداره مراجعه کرد. امتیاز نشریه یک گواهی است که داشتن آن برای انتشار یک مجله ضروری است. برای بدست آوردن آگاهی‌های بیشتر به وبسایت PRV برای صاحبان شرکت‌ها مراجعه کنید.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter