سندیکا چیست؟

(Vad gör facket?)

یک سندیکا سازمانی است برای کسانی که در یک حرفه معین کار می‌کنند. سندیکاها نظارت دارند تا محل‌های کار قانون‌ها و قراردادها را رعایت کنند. آنان در زمینه مسائل پیرامون شرایط کاری نیز به اعضای خود یاری می‌رسانند. در اغلب محل کارها، افرادی وجود دارد که نمایندگی سندیکاهای گوناگون را بر عهده دارند.

سندیکاهای گوناگونی برای حرفه‌های گوناگون وجود دارد. بیشتر سندیکاها را می‌توان با جستجو کردن واژه “سندیکا” fackförbund در یکی از جستجوگرهای اینترنت یافت. از محل کار خود نیز می‌توان پرسید که کدام سندیکاها در آنجا نماینده دارند.

یک فرد خود تصمیم می‌گیرد که عضو یک سندیکا باشد. کسی که بخواهد عضو سندیکا شود، بایستی یک حق عضویت ماهانه بپردازد. در برخی موارد دانشجویان و بیکاران نیز می‌توانند عضو سندیکا باشند.


قرارداد گروهی

(Kollektivavtal)

قرارداد گروهی یک قرارداد کتبی است که بین کارفرما و سندیکا بسته شده است. چنین قراردادی تعیین می‌کند که شرایط کاری افرادی که در یک محل کار مشغول کار هستند چگونه باید باشد. برای نمونه میزان دستمزدها بایستی چقدر باشد و ساعات کار روزانه چقدر باشد. همه محل کارها دارای قرارداد گروهی نیستند.

افرادی که عضو هیچ سندیکائی نیستند نیز حق دارند از همان مزایائی که عضوهای سندیکا برخوردار هستند، برخوردار شوند. اما اگر شما عضو سندیکا باشید این امکان را خواهید داشت که برای مذاکره پیرامون دستمزد خود کمک بگیرید یا راهنمائی بگیرید که چه توقعاتی می‌توانید درمورد محیط کار خود داشته باشید.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter