پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه مالیاتی

(Betala skatt och deklarera)


برای چه ما مالیات می‌پردازیم؟

(Hur fungerar skattesystemet?)

سوئد از سال‌های ۱۸۰۰ به اینسو یک نظام تأمین اجتماعی بنیاد نهاده که بر اساس مالیات‌ها ساخته شده است. وجوه مالیاتی برای فعالیت‌های گوناگونی برای مردمان کشور مصرف می‌شود، برای نمونه خدمات درمانی، آموزشگاه‌ها و راه‌ها.

وجوه مالیاتی همچنین برای توزیع امکانات بین افرادی که دارای درآمد بالا هستند و افرادی که دارای درآمد پائین هستند به کار می‌رود. در بسیاری دیگر کشورها، نظام تأمین اجتماعی مبتنی است بر حمایت متقابل اعضای خانواده از یکدیگر، یا بر اساس وام یا اندوخته شخصی.

یک بحث درباره میزان مالیات‌ها و چگونگی کاربرد وجوه مالیاتی بین حزب‌های سیاسی وجود دارد. سوئد در مقایسه با بسیاری دیگر کشورها، مالیات‌های بالاتری دارد.


همه کسانی که کار می‌کنند، مالیات می‌پردازند

(Alla som arbetar betalar skatt)

همه کسانی که کار می‌کنند، مالیات می‌پردازند. میزان مالیات تقریباً ۳۰ درصد دستمزد است. این کارفرماست که مالیات را مستقیماً از دستمزد کسر می‌کند و به دولت می‌پردازد.

هنگامی که یک نفر کار جدیدی بدست می‌ورد، کارفرما معمولاً از وی یک برگه مالیاتی مطالبه می‌کند. یک برگه مالیاتی نشان می‌دهد که آن شخص بایستی چه مقدار مالیات بابت دستمزد خود بپردازد. برگه مالیاتی از اداره مالیات سفارش داده می‌شود. خوب است هر فرد کنترل کند که مالیات صحیح می‌پردازد. اگر کسی کم مالیات بپردازد، باید سال بعد و هنگامی که اظهارنامه مالیاتی می‌آید، میزان مابه‌التفاوت را بپردازد.

برای خواندن اطلاعات بیشتر:

www.skatteverket.se


بیشتر مردم بایستی اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند

(De flesta behöver göra en deklaration)

اداره مالیات هر ساله یک فرم اظهارنامه مالیاتی برای همه ساکنان کشور که سال پیش از آن کار کرده‌اند یا درآمدِ مشمول مالیات داشته‌اند، می‌فرستد. درآمدِ مشمول مالیات بدان معناست که آن شخص باید مالیاتِ درآمد خود را بپردازد. این موضوع برای نمونه درباره حقوق مرخصی بچه‌داری نیز مصداق دارد.

در اظهارنامه مالیاتی آمده است که آن شخص در سال پیش از آن چقدر مالیات پرداخته است و آیا مالیات پرداخت شده کم است یا زیاد.

اگر کسی کم مالیات پرداخته باشد، بایستی مابه‌التفاوت را بپردازد و اگر زیاد مالیات پرداخته باشد، مابه‌التفاوت را بازپس خواهد گرفت.

هنگامی که اظهارنامه مالیاتی به آدرس شما فرستاده شود، بایستی کنترل کنید که اطلاعات مندرج در آن درست باشد، سپس آنرا امضا کنید و آنرا به اداره مالیات بازپس بفرستید. از راه تلفن، اینترنت و پیامک نیز می‌توان اظهارنامه مالیاتی را ارائه داد.

معمولاً اظهارنامه مالیاتی بایستی حداکثر تا تاریخ ۳ می تحویل داده شود. اگر کسی اظهارنامه مالیاتی را به موقع تحویل ندهد، بایستی یک هزینه دیرکرد بپردازد.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter