جستجوی شغل

(Söka jobb)

راه‌های گوناگونی برای یافتن کار وجود دارد. می‌توان در روزنامه‌ها و در اینترنت جستجو کرد و آگهی‌های شغل‌های موجود را در آنجا نگاه کرد. می‌توان با محل کارها نیز تماس گرفت و از آشنایان نیز پرس و جو کرد. بسیاری افراد از راه آشنایان خود کار پیدا می‌کنند. کارفرماها معمولاً شغل‌های موجود را در وبگاه‌های خود و یا در روزنامه‌های بزرگ آگهی می‌کنند.

بسیاری از افرادی که جویای کار هستند در اداره کاریابی نامنویسی می‌کنند.


اداره کاریابی

(Arbetsförmedlingen)

مأموریت اداره کاریابی آنست که یافتن کار برای کارجوها و یافتن نیروی کار را برای کارفرماها آسانتر کند. مهم‌ترین ابزار کار در این راستا “پلاتس بانکن” در اینترنت است. در آنجا می‌توان به شغل‌های موجود در یک حرفه و در یک شرکت معین دسترسی یافت.

برای خواندن اطلاعات بیشتر به این وبگاه مراجعه کنید:

کسی که جویای کار است، بهتر است که به اداره کاریابی برود و در آنجا نامنویسی کند. در آنجا می‌توان برای کاریابی از کمک برخوردار شد و در برنامه‌ها و فعالیت‌های اداره کاریابی نیز شرکت کرد تا بتوان یک کار یافت.

در اداره کاریابی می‌توان راهنمائی و اطلاعات درباره آموزش‌ها و درباره چگونگی جستجوکردن کار و همچنین تأسیس شرکت نیز دریافت کرد. اداره کاریابی در زمینه کارآموزی و آموزش‌های کوتاه مدت نیز به شما کمک می‌کند.

شخص کارجو خودش مسئولیت دارد که یک کار بیابد اما اداره کاریابی نیز اقداماتی می‌کند تا جویندگان کار و کارفرماها را به هم ارتباط دهد. اداره کاریابی این کار از جمله از راه تماس با کارفرماها انجام می‌دهد.

در صورت نیاز اداره کاریابی می‌تواند برای ترجمه مدارک تحصیلی یا گواهی شغلی خارجی، برای نمونه مدرک جوشکاری نیز به شما کمک کند. اداره کاریابی همچنین می‌تواند قضاوت کند که یک آموزش یا تجربه حرفه‌ای از یک کشور دیگر چگونه در سوئد قابل استفاده است. این کار ارزیابی نام دارد.

برای خواندن اطلاعات بیشتر درباره اقداماتی که اداره کاریابی می‌تواند برای کارجوها انجام دهد، به این وبگاه نگاه کنید:

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter