سی وی و نامه درخواستی

(CV och ansökningar)

هنگامی که کسی در جستجوی یک کار است، اغلب ضروری است که مدارک درخواستی به کارفرما فرستاده شود. این مدارک درخواستی “سی وی” یا مدارک تحصیلی هستند. کارفرما در این مدارک می‌تواند ببیند که کارجو چه آموزش و تجربه پیشین کاری دارد. ضروری است که کارجو نامه‌ای نیز بنویسد و تعریف کند که او کیست و در جستجوی کدام کار است.

گواهی سابقه کار در یک محل کار یا کارآموزی می‌تواند در هنگام یافتن کار به کارجو کمک کند. می‌توان اشخاصی را که فرد کارجو با آنان کار کرده است و می‌توانند معرف وی باشند را نیز معرفی کرد. این بدان معناست که آنان بیان خواهند کرد که شخص کارجو در یک محل کار چگونه کار می‌کند.

 


 

آموزش از کشورهای دیگر

(Utbildning från andra länder)

هنگامی که کسی درخواست یک کار دارد، کارفرما معمولاً این شرط را دارد که کارجو دارای تحصیلات دبیرستانی باشد. برای بسیاری از شغل‌ها داشتن تحصیلات دانشگاهی نیز ضروری است.

اگر کسی دارای تحصیلات از کشورهای دیگر باشد، می‌تواند درخواست کند که آن مدرک‌ها ارزیابی شود. این بدان معناست که یک اداره دولتی آن مدرک‌های تحصیلی را با نظام مدرک سوئد مقایسه کند.

مدرک‌ تحصیلات دبیرستانی از کشورهای دیگر توسط اداره دولتی “اداره خدمات تحصیلات عالی” (و. ه. اس.) ارزیابی می‌شود. مدرک‌ تحصیلات دانشگاهی از کشورهای دیگر توسط (Högskoleverket)اداره دولتی “اداره تحصیلات عالی” می‌شود.

برای خواندن اطلاعات درباره ارزیابی مدرک‌ تحصیلات خارجی، به فصل “آموزش برای بزرگسالان/مدرک تحصیلی” و یا به وبگاه زیر نگاه کنید:

Universitets- och högskolerådet (uhr)

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter