کارکردن برای افرادی که توان‌خواه‌اند

اگر مشکلاتی به دلیل توان‌خواهی برای یافتن کار یا ادامه دادن به کاری وجود دارد اداره کاریابی (Arbetsförmedlingen) می‌تواند بشما کمک و از شما حمایت و پشتیبانی کند. منظور از توان‌خواه کسی است که توانایی‌های جسمی، روانی و یا فکری او کاهش یافته و ضعیف شده است.

کمون‌ها نیز می‌توانند از افراد بین ۲۰ تا ۶۴ سال که به دلیل توان‌خواهی نمی‌توانند کار کنند حمایت و پشتیبانی کنند. کمک کمون از جمله این می‌تواند باشد که کاری برای فرد توان‌خواه پیدا کند که با امکانات او سازگار باشد.

درباره اینکه چه کمک‌هایی در محیط کار خود می‌توان دریافت کرد و چه کمک هایی برای افرادی که  کار نمی‌کنند در دسترس است می‌توان در Vårdguiden بیشتر خواند.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter