راهنمائی و پشتیبانی

Information om Corona – persiska/farsi

 

اکنون شما به پایان این دوره رسیده‌اید. در این قسمت به شما وقت داده می‌شود تا در مورد آنچه در طول این دوره آموخته‌اید و آنچه مایلید بیشتر درباره‌ آن بدانید، فکر کنید.

 

:هنگامی که دوره را به پایان می‌برید باید در موارد زیر دانش کسب نموده باشید

 

مسئولیت فرد در امر یادگیری و در جامعه•

تاریخ سوئد و نحوه کار کمون‌ها•

وظایف و حقوق شما در سوئد•

یک درک عملی پیرامون نحوه کار مردم سالاری•

اطلاعات درباره امکانات شما برای کار و تحصیل اینکه چگونه می‌توانید در این زمینه‌ها به مراحل بالاتر بروید•

ابزار مشارکت در جامعه سوئد•

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter