زندگی کردن در سوئد

در این قسمت از دوره, شما می‌توانید خانواده، ازدواج و روابط را مورد بحث قرار دهید. چگونه از حقوق بشر در قانون و در عمل محافظت می‌شود؟ کودکان بایستی بتوانند پیشرفت نموده و دوران کودکی خوبی داشته باشند و از والدین انتظار می‌رود که در مدرسه و پیشرفت فرزندان خود سهیم باشند. شما در مورد آنچه قانون در مورد ازدواج، نقش والدین و مدارس سوئد می‌گوید، آگاهی کسب خواهید نمود. در عمل تساوی حقوق به چه معناست؟ تبعیض چیست؟

 

قانون در مورد روابط خانوادگی چه می‌گوید؟•

اگر من در معرض خشونت، تهدید یا تبعیض قرار بگیرم، چکار باید انجام دهم؟•

حقوق زنان و کودکان کدامند؟•

از من بعنوان پدر یا مادر چه انتظاراتی می‌رود؟•

مدارس سوئد چگونه عمل می‌کنند؟•

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter