به سوئد خوش آمدید

در این بخش از دوره، شما آگاهی‌هایی درباره تاریخ، فرهنگ و نظام سوئد دریافت می‌نمایید. توسعه سوئد به چه شکل بوده و نهادهای اجتماعی ما چگونه شکل گرفته‌اند؟ شما می‌آموزید که جامعه سوئد برمبنای چه ارزش‌هایی بنا گردیده است و همچنین اینکه سازمان‌های دولتی و کمون‌ها در جایی که زندگی می‌کنید، چگونه عمل می‌کنند.
چه چیزهایی را باید من درباره تاریخ سوئد بدانم؟•

 

اداره مهاجرت، اداره مالیات‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی چگونه کار می‌کنند؟•

 

جامعه سوئد برپایه چه ارزش‌هایی بنا گردیده است؟•

 

آیا من می‌توانم آداب و رسوم خود را حفظ کنم؟•

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter