Läs och lyssna på olika språk

Nyheter på internet

SR International är Sveriges Radios flerspråkiga kanal med uppdraget att informera om Sverige. SR International sänder nyheter och program på åtta språk i radion och på webben

Sesam är en tidning på lättläst svenska

Tidningen och webbsidan 8 sidor är på lättläst svenska

Klartext är radionyheter på lätt svenska


Om boende

Information från Stockholms stad bostadsförmedling

Arabiska
Engelska
På svenska


Om arbete, skatter och konsumtion

Information från Arbetsförmedlingen
Information på olika språk

Information från Skatteverket på olika språk

Information från Ekobrottsmyndigheten
På olika språk: ekobrottsmyndigheten.se
På lätt svenska: ekobrott.se

Information från Konsumentverket
På olika språk: konsumentverket.se

Information från Allmänna reklamationsnämnden, ARN
Olika språk


Om studier och studielån

Information från Universitetskanslersämbetet
engelska

Information från utbildningsinfo.se
På olika språk (Klicka på gymnasieprogram, välj sedan språk): utbildningsinfo.se

Information från CSN, Centrala studiestödsnämnden
På olika språk: csn.se


Om hälso- och sjukvård

Information från UMO – Ungdomsmottagning
På olika språk: umo.se

Information från Sluta-röka-linjen
På olika språk: slutarokalinjen.org

Information om kost för gravida från Livsmedelsverket
På olika språk: slv.se


Om demokrati och mänskliga rättigheter

Information från riksdagen
In English

Information från Länsstyrelsen
Om jämställdhet och lagar

Information från regeringen
På olika språk: regeringen.se

Information från Valmyndigheten
På olika språk: val.se

Information från riksdagspartierna på olika språk
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Feministiskt initiativ
Sverigedemokraterna

Information från EU-upplysningen
På olika språk: eu-upplysningen.se

Information från regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
På engelska: manskligarattigheter.se/en

Information från Barnombudsmannen
English:
barnombudsmannen.se/english/about-us/

Information från BRIS, Barnens rätt i samhället
Föräldraboken på olika språk: bris.se
English: bris.se


Om socialförsäkringen

Information från Försäkringskassan
Lättläst svenska: forsakringskassan.se/sprak/lattlast
Arabiska: forsakringskassan.se/sprak/arab
Engelska: forsakringskassan.se/sprak/eng
Persiska: forsakringskassan.se/sprak/farsi
Somali: forsakringskassan.se/sprak/af_soomaali
Sorani: forsakringskassan.se/sprak/sor

Försäkringskassan har information på fler språk: forsakringskassan.se


Om hot och våld

Information från Brottsoffermyndigheten
Utförlig information på 12 olika språk: brottsoffermyndigheten.se

Information från Brottsofferjouren
På olika språk: boj.se

Information från Polisen
På olika språk: polisen.se/komtilloss/

Information om Kvinnofridslinjen
På olika språk: kvinnofridslinjen.se/

Information från Terrafem – nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld
På olika språk: terrafem.org

Information från Elektra
På olika språk: elektra.fryshuset.se/


Om uppehållstillstånd, medborgarskap och visum

Information från Migrationsverket
På olika språk:  migrationsverket.se


Om trafikregler, trafiksäkerhet och barnsäkerhet

Information från Trafikverket
På lättläst svenska:  Tillsammans i trafiken

Information from the Swedish Transport Administration (Trafikverket) in english

Information om barnsäkerhet från Konsumentverket
På olika språk: Consumer Agency

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter