Daryeelka caafimaadka ee gobolka Stockholm

Daryeel-tilmaame

(1177 Vårdguiden)

Daryeel-tilmaamuhu waa adeeg laga helo talo iyo tusaale ku saabsan cudurro, daawo iyo daryeel caafimaad. Daryeel-tilmaamaha wuxuu jiraa isagoo Internet iyo telefon.

Mararka qaarkood waxaa adag in la ogaado culeyska xanuunka ama dhaawaca ruux ku dhacaa inta uu yahay, iyo meel buktada lala tago. Daryeel-tilmaamaha wuxuu gacan ka geysan karaa qiimeynta ah in loo baahan yahay in daryeel la raadsado iyo meesha loo raadsan karo. Wuxuu ka talobixiyaa buktada qaangaarka iyo carruurtaba.

Bogga Daryeel-tilmaamaha waxa laga helayaa warbixin ku saabsan cudurro, daawooyin iyo daryeel caafimaad. Waxaa halkaa sidoo kale laga helayaa warbixin ku saabsan halka lagala xiriiro dhammaan rugaha caafimaad ee gobolka Stockholm.

Wixii faahfaahin ah ka akhriso 1177.se
Qaar ka mid ah warbixinta waxaa lagu helayaa afaf farobadan oo kala duwan.


Golaha Gobolka ee Stockholm

(Region Stockholm)

Golaha gobolka ee stockholm ayaa ka mas’uul ah in dadka ku nool ay gobolku helaan gargaarka daryeelka caafimaad iyo daryeelka ilkaha ee ay u baahan yihiin. Gargaarka waxaa ka mid talo bixin telefoonka ah, daryeelka degdegga ah, foosha/dhalmada iyo caafimaadka ilkaha. Golaha gobolka ayaa sidoo kale ka shaqeeya kor u qaadidda caafimaadka guud ee dadweynaha iyadoo la yaraynayo buurnaanta, cabidda sigaarka, khamriga iyo daroogada.

Golaha gobolku waa qayb ka mid ah nolol maalmeedka dadweynaha ee maalin kasta.


Nidaamka iyo xuquuqda

(Regler och rättigheter)

Halkan waxaa ku qoran macluumaad ku saabsan sida daryeelka caafimaadku u shaqeeyo. Så fungerar vården.


  Adeegyada Turjumaanka ee gobolka Stockholm

  (Tolktjänster i Stockholms län)

  Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay in uu helo warbixin uu fahmi karo. Dadka aan luqadda iswiidhishka ku fiicnayn waxay xaq u leeyihiin in ay helaan turjumaan marka ay u baahdaan daryeel caafimaad ama ka ilkaha ama in ay la xidhiidhaan xafiisyada dawladda iyo degmooyinka. Adeeggani waa bilaash, turjumaankana waxa lagu dhaariyay in uu xejiyo siraha.

  Marka ay xarunta Turjumaanku xidhan tahay ee aad degdeg ugu baahan tahay turjumaan si aad ula xidhiidhid daryeelka caafimaadka, adeegyada bulshada ama booliska, fadlan la soo hadal labmarka Hagaha Daryeelka (Vårdguiden ) 1177 adiga oo taabanaya lambar 3 markaad 1177 dirtid. Haddii aad leedahay telefoonka qoraalka waxaad soo maraysaa xarunta telefoonka qoraalka (texttelefonförmedlingen) telefoon lambarka 020-600 600.

   

   

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter