Arbetsmarknaden

Ungefär hälften av befolkningen i Sverige har någon form av sysselsättning. Större delen av de som inte har ett arbete är pensionärer.

Arbetsmarknaden är uppdelad i privat och offentlig sektor. Privat sektor är företag med privata ägare som är vinstdrivande. Det kan till exempel vara butiker eller industrier. Offentlig sektor är verksamhet som drivs för invånarna av stat, kommun eller regionen. Det är till exempel sjukvård, utbildning och polis. Ungefär en tredjedel av alla anställda arbetar inom offentlig sektor.


Arbetsmarknaden i Stockholms län

Stockholmsregionen är Sveriges största arbetsmarknad. Antalet sysselsatta uppgick 2018 till över en miljon. Många personer som bor i Stockholms län bor i en kommun och jobbar i en annan. Detta kan innebära restid från och till hemmet och arbetet.

De vanligaste jobben i Stockholmsregionen är inom service, försäljning, sjukvård, service och IT. Stockholm växer snabbt och kommer därför vara i behov av ny arbetskraft de kommande åren.

Sök på “lediga jobb” på din kommuns webbplats för att se vilka tjänster som finns att söka.


Vad påverkar arbetsmarknaden?

Det finns olika saker som påverkar hur många personer som har ett arbete och hur många som är arbetslösa. Det beror till exempel på landets ekonomi, hur stor befolkningsmängden är och hur många som är i en ålder så att de kan arbeta. Ibland saknas det personer som arbetar inom ett visst yrke för att det är för få som är utbildade inom just det yrket. Det kallas för bristyrken.


Olika möjligheter och förutsättningar

Möjligheten att få ett arbete ser också olika ut i olika delar av landet, mellan olika yrken, bland olika åldrar, mellan kvinnor och män och mellan invånare födda i Sverige och invånare födda i andra länder.

I storstäderna finns det fler jobb än i glesbygden, men det är också fler människor som arbetar och som söker arbete. Arbetslösheten i landet är högre bland ungdomar, äldre och utrikesfödda.  Kvinnor och män har inte alltid samma möjligheter på arbetsmarknaden. Inom vissa yrken är det många fler kvinnor än män som arbetar, till exempel inom vården. Inom andra yrken är det fler män än kvinnor som arbetar, till exempel inom industrin.

För att få veta hur arbetsmarknaden ser ut i olika delar av landet och vilka bristyrken som finns, kan du kontakta Arbetsförmedlingen eller en studie- och yrkesvägledare.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter