Arbete för personer med funktionsnedsättning

 

Om det finns problem att få ett arbete eller att fortsätta arbeta på grund av en funktionsnedsättning kan Arbetsförmedlingen ge stöd och hjälp. Med funktionsnedsättning menas nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt.

Kommuner kan också stödja personer mellan 20-64 år som inte kan arbeta på grund av en funktionsnedsättning. Kommunens hjälp består bland annat av att hitta ett arbete som är anpassat till personens förutsättningar

Läs mer på Vårdguiden om vilket stöd man kan få på sin arbetsplats och vilket stöd personer som inte arbetar alls kan få. Du kan också kontakta din kommun för att fråga om vilken hjälp som är möjlig att få.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter