När man inte kan jobba

Under vissa perioder i livet kan man inte jobba, till exempel om man blir sjuk, arbetslös eller om man får barn. Då kan man få man ekonomisk hjälp av staten genom socialförsäkringar.

Socialförsäkringarna finansieras genom att människor betalar skatt. Det betyder att när man är frisk och kan arbeta bidrar man till den gemensamma kassan. När man behöver ekonomiskt stöd på grund av sjukdom eller annat så kan man få ta del av den gemensamma kassan.

Det är Försäkringskassan som betalar ut olika typer av sociala försäkringar. En del av de sociala försäkringarna kan man ta del av även om man inte har arbetat.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats: www.forsakringskassan.se

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter