Om man blir sjuk

Om man blir sjuk och måste vara hemma från arbetet behöver man meddela det till sin arbetsgivare. Är man sjuk och borta från arbetet längre än 7 dagar måste man lämna läkarintyg till arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan också kräva att få se läkarintyg från första sjukdagen i vissa fall. För att få reda på om man har rätt till ersättning vid sjukdom kan man fråga sin arbetsgivare eller Försäkringskassan.

Sjukersättning är en ersättning för personer mellan 30 och 64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Läs mer om regler vid sjukdom på Försäkringskassans webbplats.


Vård av sjukt barn

Föräldrar får vara hemma från jobbet för att vårda barn under 12 år om de är sjuka. Det kallas för vård av sjukt barn, VAB. Man måste meddela sin arbetsgivare om man är hemma med sjukt barn. Om man är hemma längre tid än 7 dagar måste man lämna läkarintyg till sin arbetsgivare. Vid vård av sjukt barn kan man ansöka om tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan. För att få reda på om man har rätt till ersättning vid vård av barn kan man kontakta Försäkringskassan.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter