Pension när man slutar arbeta

När man blir för gammal för att arbeta får man så kallad ålderspension. Pension kan ses som en uppskjuten lön och betalas ut av staten, arbetsgivare eller genom eget pensionssparande.

Den vanligaste pensionsåldern är 65 år, men man har rätt att arbeta till 67 års ålder.

Om man inte har arbetat har man rätt till så kallad garantipension. Om man har arbetat består pensionen av olika delar där en del placeras i fonder som man själv får bestämma om.

Varje år får man ett orange kuvert från staten där det står hur mycket pengar man kommer att få i allmän pension när man slutar att arbeta. Alla som arbetar har även en tjänstepension som arbetsgivaren betalar in till. En del väljer att förutom detta att betala in till privata pensionsförsäkringar som finns hos banker och hos olika fondbolag.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats: www.pensionsmyndigheten.se
Information finns på flera språk.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter