På jobbet – vad gäller?

Alla arbetsplatser måste följa de lagar som finns på arbetsmarknaden. Lagar beslutas av riksdagen. Inom arbetslivet finns det lagar som styr över frågor om till exempel arbetsmiljö, semester och rätt till anställning.

Här är några exempel på lagar som arbetsgivare måste följa:

  • Lagen om anställningsskydd, som förkortas LAS, säger att en arbetsgivare inte får säga upp en person utan att följa vissa regler om turordning.
  • Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, som ska ge personer som arbetar medinflytande och medbestämmande i viktiga frågor.
  • Semesterlagen, som bland annat säger att alla anställda har rätt till semester.
  • Arbetsmiljölagen, som säger att arbetsplatsen måste vara trygg och säker.

Avtal är överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare. Många avtal på arbetsmarknaden skrivs genom att organisationer för arbetsgivare och organisationer för arbetstagare träffas och förhandlar. Avtalen kan till exempel handla om arbetstider eller löner för arbete. Förhandlingarna sker utan att staten är inblandad, och bygger på att organisationerna ska komma överens.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter