Jämställdhet och diskriminering

Det finns fortfarande många brister när det gäller kvinnors och mäns möjligheter på arbetsmarknaden. Det är till exempel fler män än kvinnor som är chefer eller har andra högt uppsatta positioner, bland annat i företagens ledningar. Män får också ofta en högre lön än kvinnor även om de arbetar med samma sak.

Regeringen har en jämställdhetspolitik som handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ett av målen är att kvinnor och män ska ha samma möjligheter till utbildning och arbete. Det regleras av diskrimineringslagen.

Diskriminering betyder att någon behandlas sämre än andra på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder. Diskriminering finns på arbetsmarknaden och på andra områden i samhället.

 


Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen säger att ingen får diskrimineras vid rekrytering, anställning eller på sin arbetsplats. En arbetsgivare får inte heller diskriminera någon på grund av föräldraledighet. Diskrimineringslagen säger att alla ska ha möjlighet att söka lediga arbeten. Arbetsgivare bör därför annonsera lediga jobb på platser som är tillgängliga för alla, till exempel i tidningar och hos Arbetsförmedlingen.

En person som upplever att den har blivit diskriminerad kan anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Läs mer om jämställdhet och diskriminering på webbplatserna:
www.do.se
www.regeringen.se

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter