Vad gör facket?

Ett fackförbund är en organisation för personer som arbetar i ett visst yrke. Fackförbunden bevakar att arbetsplatserna följer lagar och avtal och hjälper sina medlemmar i frågor om arbetsvillkor. På de flesta stora arbetsplatser finns personer som representerar olika fackförbund.

Det finns olika fackförbund för olika yrkesgrupper. De flesta fackförbund kan man hitta om man söker på ordet ”fackförbund” i någon av sökmotorerna på Internet. Man kan fråga på sin arbetsplats vilka fackförbund som finns representerade där.

Man väljer själv om man vill vara medlem i ett fackförbund. Man kan ibland vara med även som student och som arbetslös.

 


Kollektivavtal

Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och fackförbund. Avtalet bestämmer hur arbetsvillkoren för personer som arbetar på en arbetsplats ser ut, till exempel hur höga lönerna ska vara eller hur långa arbetsdagarna ska vara. Alla arbetsplatser har inte kollektivavtal.

Även om man inte är med i något fackförbund har man rätt till samma skydd som de som är med i fackförbundet har. Men är man med i fackförbundet har man också möjlighet att få hjälp när man ska förhandla om sin lön eller råd om vilka krav man kan ställa på sin arbetsmiljö.

 

 

 

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter