Hälsokommunikation


Sedan den 1 april 2015 består kurserna av 60 timmar samhällsorientering och 12 timmars hälsokommunikation med fokus på hälsa och migration. Kursen som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län (CSO) erbjuder är alltså 72 timmar. Hälsoblocket hålls av hälsokommunikatörerna på Transkulturellt centrum, Stockholms läns landsting.

Bakgrund

CSO uppmärksammade hälsoproblem bland deltagarna i samhällsorientering. Därför fanns ett behov av ge deltagarna mer information om hälsa. CSO märkte av att deltagare i vissa fall hade sömnproblem och svårt att koncentrera sig, vilket gjorde det svårt att ta till sig kursen i samhällsorientering. Med detta som bakgrund fick CSO § 37-medel av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Läs mer om samverkansprojektet HälSa på kommunernas sida på denna webbplats eller kontakta CSO vid frågor och funderingar.
 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443