Fler nyanlända har rätt till samhällsorientering

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering, en kurs på 60 timmar på ditt modersmål eller annat språk som du behärskar väl.  Du får kunskaper om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och hur samhället är organiserat.  Kursen ger dig viktig information – för en bra start i Sverige!
Kursen innehåller 60 timmar samhällsorientering och 12 timmar hälsa.

Kursen gäller för dig som:

–          varit folkbokförd i en svensk kommun i högst tre år
–          kommer från ett land utanför EES-området/ Schweiz
–          har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning
–          är mellan 18 och 64 år

Kursen gäller även för dig som har en etableringsplan. Prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att du vill läsa samhällsorientering. Din handläggare kan anmäla dig till kursen.

 

Nedan hittar du affischer och infoblad på nio olika språk som går att ladda ner och skriva ut.

 

Svenska – Samhällsorientering
Affisch  

Infoblad 

Engelska – (English) Social orientation
Affisch
Infoblad

Arabiska –  (االتوجيه الأجتماعي    (العربية
Affisch
Infoblad

Persiska – ( اطلاعات اجتماعی (فارسی
Affisch
Infoblad

Dari – جهتیابی جامعه
Affisch
Infoblad

Somaliska – Hanuuninta bulshada
Affisch
Infoblad

Tigrinja – ሌላሕብረተሰብ
Affisch
Infoblad

Thailändska – (ภาษาไทย) การเรียนรู้สังคม
Affisch
Infoblad

Albanska – (Shqiptar) ORIENTIMI SHOQËROR
Affisch
Infoblad

 


Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443