Kurs för föräldralediga

 

Kurs om det svenska samhället för föräldralediga

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige. I kursen lär du dig mer om att uppfostra barn här, arbetsmarknaden, jämställdhet i Sverige och mycket mer. Kursen ger dig viktig information för en bra start i Sverige.

I oktober 2021 startar en specialkurs för föräldralediga. Det är en digital kurs, så du kan studera hemifrån och ha ditt barn med dig.

Kursen är gratis! Det är din kommun som ordnar kursen för personer som är nya i Sverige.

Startdatum: 12 oktober 2021
Slutdatum: 16 mars 2022
Tid och dag: tisdagar och onsdagar mellan kl. 9.30-12.00
Språk: engelska
Vem kan läsa kursen: Anhöriginvandrare/kärleksinvandrare som har bott i Sverige i max tre år och nu bor i en kommun i Stockholms län eller Håbo kommun i Uppsala län, som är föräldralediga och kommer från ett land utanför EES/Schweiz.
Frågor och anmälan: Mejla till sam@edu.stockholm.se

Det är ett begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller.

 


Course about the Swedish society for those on parental leave

Civic orientation (samhällsorientering) is a course for those that are new in Sweden. In the course you will learn more about raising children here, the labor market, equality in Sweden and much more. The course provides you with important information to ensure a good start in Sweden!

In October 2021 a special course will start for parents on parental leave. It’s an online course, so you can study from home and have your child with you.

The course is free! It is your municipality that organizes the course for newcomers in Sweden.

Start date: 12th of October 2021
Final date: 16th of March 2022
Time and day: Tuesdays and Wednesdays between 9.30 – 12.00 AM
Language: English
Who can take the course: Next of kin immigrants/love immigrants who have lived in Sweden for a maximum of three years and now live in a municipality in Stockholm County or Håbo Municipality in Uppsala County, who are on parental leave and come from a country outside the EEA/Switzerland.
Questions and registration: Email sam@edu.stockholm.se

There is a limited number of places, so it is first come, first served.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter