Pension när man slutar arbeta

Ett äldre par ler och tittar in i kameran.

Pension kan ses som en uppskjuten lön och betalas ut av staten, arbetsgivare eller genom eget pensionssparande.

Den vanligaste pensionsåldern är 65 år. En del väljer dock att ta ut pensionen innan 65 års ålder och vissa tar ut pensionen senare. Är det möjligt väljer vissa att både jobba lite grann och kombinera inkomst från arbete och pension.

Om man inte har arbetat eller har arbetat väldigt lite, har man rätt till garantipension.
Om man har arbetat består pensionen av olika delar där en del placeras i fonder som man själv får bestämma om.

Varje år får man ett orange kuvert från staten där det står hur mycket pengar man kommer att få i allmän pension när man slutar att arbeta. Alla som arbetar har även en tjänstepension som arbetsgivaren betalar in till. En del väljer att förutom detta att betala in till privata pensionsförsäkringar som finns hos banker och hos olika fondbolag.

Läs mer på Pensionsmyndighetens webbplats: www.pensionsmyndigheten.se Information finns på flera språk.

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter