Stöd och hjälp till äldre

När man blir äldre kan hjälp och stöd behövas i olika former för att leva tryggt och självständigt. Det är kommunen som erbjuder hjälp och stöd till äldre, så kallad äldreomsorg. Läs mer om vilken hjälp äldre kan få på din kommuns webbplats.


Hemtjänst och särskilda bostäder för äldre

Äldre personer som har svårt att klara av vardagen själva, kan få hjälp med hemtjänst. Hemtjänst är när personal från kommunen hjälper till med bland annat städning, hygien och mat i hemmet.

Har man ett större behov av vård och omsorg kan man få bo i ett särskild boende för äldre, till exempel servicehus eller ålderdomshem.

För att ansöka om hemtjänst och särskilda boenden för äldre, kontaktar man en biståndshandläggare i sin kommun.


Fullmakt

Fullmakt innebär rätten att företräda någon annan, till exempel när en äldre person behöver hjälp av anhörig eller en annan person att sköta kontakter med apotek, banker och myndigheter. Oftast krävs det att fullmakten är skriftlig för att den ska godkännas. Exempelvis har bankerna egna blanketter som kan användas. Kontakta myndigheterna och den egna banken för mer information.

 

RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter