Introduktion och hälsa


Välkommen till kursen i samhällsorientering – en kurs för dig som är ny i Sverige! I samhällsorienteringen får du mer kunskap om det svenska samhällets historia, demokrati och system. Kursen ges på ditt modersmål och är 72 timmar.

Under den här kursen kommer du att lära dig hur du kan bli delaktig i det svenska samhället genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Du får chansen att reflektera och tänka på vad du har med dig från ditt hemland och hur du kan använda dina erfarenheter och kunskap på bästa sätt i det nya samhället.

Utbildningen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk erfarenhet som talar det språk kursen hålls på.

Hälsa: I början av kursen får du möjligheten att prata om hälsa och vilka faktorer som påverkar hälsan. Här ges också praktisk kunskap om vad du själv kan göra för att förbättra din hälsa. Hälsodelen hålls av en hälsokommunikatör med utbildning inom hälsa och sjukvård.

Kurstid: 12 timmar

Det demokratiska rummet: Utbildningen bygger på dialog och reflektion. Dialogen är grunden för utveckling och förändring i ett demokratiskt samhälle. För att en dialog ska komma till stånd krävs en plats där människor kan mötas och diskutera utan rädsla. Kursen i samhällsorientering är en sådan plats.


• Vilka faktorer påverkar hälsan?

• Hur kan jag bidra med min erfarenhet och min röst?

• Vad är mina skyldigheter och rättigheter i det nya landet?

Lärde du dig något nytt genom att läsa detta avsnitt?

Loading ... Loading ...

Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443