Innehåll och upplägg

 
Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige och ingår i etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen. Även anhöriginvandrare får läsa kursen. Det är din kommun som anmäler dig till kursen om du är anhöriginvandrare och arbetsförmedlingen anmäler dig till kursen om du ingår i etableringsprogrammet.

Samhällsorienteringen ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

I kursen lär du dig hur du kan bli mer delaktig i det svenska samhället genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Du får chansen att reflektera och tänka på vad du har med dig från ditt hemland och hur du kan använda dina erfarenheter och kunskap på bästa sätt i det nya samhället.

Ämnen som diskuteras är: hälsa, utbildning, kultur, värdegrund, hbtq, barnuppfostran etc. Det ingår även alltid studiebesök i varje kurs, exempelvis på riksdagen, kommunhuset, bibliotek eller till ett museum.

Kursen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk erfarenhet som talar språket som kursen hålls på.


Kursplan

Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138 och 2013:158) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om:

•  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
•  den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
•  hur samhället är organiserat
•  praktiskt vardagsliv

De kurser CSO samordnar består av 4 block:

 
Del 1 Del 1: Välkommen till Sverige (20 timmar)
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige

Del2
Del 2: Arbete och utbildning (20 timmar)

• Att försörja sig och utvecklas i Sverige

 

Del3 Del 3: Demokrati och delaktighet (20 timmar)
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att påverka i Sverige


Del4 Del 4: Att leva livet i Sverige (20 timmar)
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Att åldras i Sverige

 


Upplägg

De vanligaste uppläggen på kurserna som Centrum för samhällsorientering ordnar är:

Lågintensiv: 4 halvdagar per vecka i 7 veckor  (måndag till torsdag)

Intensiv heldag: 7 timmar per dag i 3 veckor (måndag till torsdag)

Det är 8-20 deltagare i varje kurs. De flesta kurser har lågintensivt upplägg. Om det finns tillräckligt med deltagare kan även kurser ordnas på kvälltid, helger eller i extra långsamt tempo.

 


RSS
Follow by Email
Facebook
Twitter