Innehåll och upplägg

Samhällsorientering är en kurs för dig som är ny i Sverige och ingår i etableringsprogrammet på arbetsförmedlingen. Även anhöriginvandrare får läsa kursen. Det är din kommun som anmäler dig till kursen om du är anhöriginvandrare och arbetsförmedlingen anmäler dig till kursen om du ingår i etableringsprogrammet.

Samhällsorienteringen ger dig kunskap om hur samhället fungerar och hur du ska göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet.

I kursen lär du dig hur du kan bli mer delaktig i det svenska samhället genom föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Du får chansen att reflektera och tänka på vad du har med dig från ditt hemland och hur du kan använda dina erfarenheter och kunskap på bästa sätt i det nya samhället.

Ämnen som diskuteras är: hälsa, utbildning, kultur, värdegrund, hbtq, barnuppfostran etc. Det ingår även alltid studiebesök i varje kurs, exempelvis på riksdagen, kommunhuset, bibliotek eller till ett museum.

Kursen leds av en samhällskommunikatör med pedagogisk erfarenhet som talar språket som kursen hålls på.


Kursplan

Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138 och 2013:158) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om:

•  de mänskliga rättigheterna och de grundläggande svenska demokratiska värderingarna
•  den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
•  hur samhället är organiserat
•  praktiskt vardagsliv

Kursplan för de kurser som CSO samordnar består av 4 delar:

Del 1 Del 1: Ny i Sverige (12 timmar)
•  Att komma till Sverige
•  Att bo i Sverige
•  Att vårda sin hälsa i Sverige

Del2 Del 2: Arbete och utbildning (18 timmar)
• Att försörja sig och utvecklas i Sverige

Del3 Del 3: Demokrati (15 timmar)
•  Individens rättigheter och skyldigheter
•  Att påverka i Sverige


Del4 Del 4: Barn och familj (15 timmar)
•  Att bilda familj och leva med barn i Sverige
•  Att åldras i Sverige


Upplägg

De vanligaste uppläggen på kurserna som Centrum för samhällsorientering ordnar är:

Lågintensiv: 4 halvdagar per vecka i 5 veckor  (måndag till torsdag)

Intensiv heldag: 6 timmar per dag i 2 veckor (måndag till fredag)

Det är 8-20 deltagare i varje kurs. De flesta kurser har lågintensivt upplägg. Om det finns tillräckligt med deltagare kan även kurser ordnas på kvälltid, helger eller i extra långsamt tempo.Centrum för samhällsorientering i Stockholms län | Email: infosam@stockholm.se | Telefon: 08-508 35 443